Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Oceanotechnika

techniczne Studia techniczne

obraz Oceanotechnika

Wymagania na studia oceanotechnika:

• Studia na kierunku oceanotechnika wymagają od studenta predyspozycji do nauk ścisłych i zdolności technicznych, ze względu na zaawansowaną matematykę i fizykę, oraz naukę o materiałoznawstwie, termodynamice, konstrukcji maszyn, czy automatyce.

• Studenta czeka rozwiązywanie skomplikowanych zadań wymagających logicznego i twórczego myślenia. Umiejętności te wraz z wiedzą techniczną niezbędne są do pracy związanej z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych.

• Studia przygotowują do organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego. Jeśli studenta cechuje pewność siebie i zdolności przywódcze, to z powodzeniem będzie mógł objąć stanowiska kierownicze.

 

 

Co zdawać, jakie przedmioty na maturze?

Matematyka,
fizyka,
informatyka,
język obcy nowożytny,
to przedmioty przeważnie uwzględniane przy rekrutacji na oceanotechnikę.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

 

Oceanotechnika - interdyscyplinarna dziedzina techniki i nauk ścisłych zajmująca się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Nauka ta obejmuje środki techniczne oraz umiejętności służące do wykorzystania morza i jego zasobów.”

Kształcenie na studiach zajmuje się głównie obszarem działalności:
„projektowaniem i budową morskich jednostek pływających i ich systemów; w tym statków transportowych, oceanograficznych, wojennych, platform wiertniczych i wydobywczych, ale także rekreacyjnych, jachtów itp.”
Więcej o zagadnieniu, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oceanotechnika

Program studiów (I i II stopnia)*:

Oceanotechnika - przedmioty

Matematyka

Fizyka

Mechanika

Elektrotechnika i elektronika

Grafika inżynierska

Materiałoznawstwo i technika wytwarzania

Termodynamika

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy automatyki

Ekonomia i zarządzanie

Inżynieria jakości i ochrony środowiska

Podstawy projektowania, konstrukcja i budowa okrętów

Systemy energetyczne i pomocnicze okrętów

 

Na studiach II stopnia:

Probabilistyka i modelowanie matematyczne w oceanotechnice

Podstawy oceanologii

Technologie rozwojowe, organizacja produkcji okrętowej, zarządzanie projektami i inżynieria jakości

Podstawy teorii optymalizacji, niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa systemów

Systemy komputerowe w oceanotechnice

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Oceanotechnika

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych – w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych – oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu;

- przygotowanie do wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych;

- umiejętności organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego;

- umiejętności organizowania i prowadzenia prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie zaawansowanej wiedzy ogólnotechnicznej oraz umiejętności niezbędnych do jej twórczego wykorzystania w projektowaniu, budowie, remontach i eksploatacji statków, obiektów oceanotechnicznych i systemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce morskiej;

- przygotowanie do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze oceanotechniki;

- przygotowanie do prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze oceanotechniki;

- umiejętność zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami okrętów i obiektów oceanotechnicznych;

- przygotowanie do pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.

Gdzie praca:

Jaka praca po oceanotechnice?

- stocznie produkcyjne i remontowe;

- zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym;

- biura projektowo-konstrukcyjne przemysłu okrętowego;

- służby techniczne przedsiębiorstw armatorskich;

- siłownie jednostek pływających i inne obiekty morskie;

- placówki naukowo-badawcze przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej;

- przedsiębiorstwa eksploatacji mórz i oceanów;

- administracja morska i nadzór techniczny;

- porty i terminale;

- instytucje klasyfikacyjne okrętownictwa;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze: