Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Pedagogika

społeczne Studia społeczne

obraz Pedagogika

Wymagania na studia pedagogika:

• Studia na kierunku pedagogika wymagają od studenta chęci i zamiłowania do niesienia pomocy innym, do podejmowania zadań mających na celu wychowywanie i edukację.

 

• Student musi przyswoić wszechstronną wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, co pozwoli w pełni kompetentnie realizować zadania zawodowe oraz rozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

 

• Kandydat na studia pedagogiczne powinien przejawiać cechy wymagane u pedagoga: komunikatywność, empatię, wyrozumiałość, logiczne myślenie. Ponadto praca pedagoga wymaga wiedzy psychologicznej, umiejętności indywidualnego podejścia do poszczególnych osób, aby stosować wobec nich właściwe metody wychowawcze.

 

 

Co zdawać, jakie przedmioty na maturze?

Język polski,
język obcy nowożytny,
trzeci przedmiot dodatkowy
(WOS, historia, matematyka, fizyka, biologia, geografia),
to przedmioty przeważnie uwzględniane przy rekrutacji na pedagogikę.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

 

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.”
Więcej o zagadnieniu, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika

Program studiów (I i II stopnia)*:

Pedagogika - przedmioty

Filozofia

Psychologia

Socjologia

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Historia myśli pedagogicznej

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy kształcenia

Pedagogika społeczna

 

Na studiach II stopnia:

Antropologia kulturowa

Logika

Metodologia badań społecznych

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Współczesne problemy socjologii

Współczesne problemy psychologii

Andragogika

Pedagogika ogólna

Pedagogika porównawcza

Pedeutologia

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Pedagogika

Zdobyte kwalifikacje:

- podstawowa wiedza ogólno-pedagogiczna, historyczno-filozoficzna, socjologiczna i psychologiczna niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej;

- umiejętność komunikacji społecznej, oraz posługiwania się warsztatem diagnostycznym;

- umiejętność wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego;

- umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia

rzeczywistości edukacyjnej;

- uzyskanie podstawowych kwalifikacji zawodowych zależnych od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretną specjalność pedagogiczną;

- umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności;

- przygotowanie do działalności prospołecznej;

- przygotowanie do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych;

- przygotowanie do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

Gdzie praca:

Jaka praca po pedagogice?

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;

- placówki oświatowo-wychowawcze;

- poradnie specjalistyczne;

- zakłady pracy;

- służba zdrowia;

- instytucje profilaktyki społecznej;

- wymiar sprawiedliwości;

- animacja kulturalna i pomoc społeczna.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

  • ~madzialena - 15 kwietnia 2018 17:12:32
    Dodałabym tylko, że szczególnie w przypadku pedagogiki, którą prowadzi wiele szkół wyższych, bardzo ważny jest wybór odpowiedniej uczelni, tzn. takiej, która specjalizuje się w tym kierunku studiów, ma duże doświadczenie, profesjonalną kadrę dydaktyczną i ugruntowaną pozycję na rynku. Ja się nacięłam, wybierając uczelnię, która nie spełniała tych kryteriów, na szczęście udało mi się naprawić błąd i jestem teraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka, świetnej uczelni, którą od razu powinnam wybrać.
    Odpowiedz