Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Pedagogika specjalna

społeczne Studia społeczne

obraz Pedagogika specjalna

Wymagania na studia pedagogika specjalna:

• Studia na kierunku pedagogika specjalna wymagają od studenta chęci i zamiłowania do niesienia pomocy innym, do podejmowania zadań mających na celu wychowywanie i wsparcie osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych.

 

• Student musi przyswoić wszechstronną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz jego możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, co pozwoli w pełni kompetentnie realizować zadania zawodowe bez szkody dla osób, którymi będzie się zajmował.

 

• Kandydat na studia pedagogiki specjalnej powinien przejawiać cechy wymagane u pedagoga: komunikatywność, empatię, wyrozumiałość, logiczne myślenie. Ponadto praca w pedagogice specjalnej wymaga wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy w rozwoju, edukacji i funkcjonowaniu społecznym.

 

 

Co zdawać, jakie przedmioty na maturze?

Język polski,
język obcy nowożytny,
trzeci przedmiot
dodatkowy (WOS, historia, matematyka, fizyka, biologia, geografia),
to przedmioty przeważnie uwzględniane przy rekrutacji na pedagogikę specjalną.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

 

Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. […]”
 

Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagogika specjalna zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi.”
Więcej o zagadnieniu, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_specjalna

Program studiów (I i II stopnia)*:

Pedagogika specjalna - przedmioty

Propedeutyka nauk społecznych

Propedeutyka edukacji

Biomedycyna

Neurofizjologia

Psychopatologia rozwoju

Podstawy pedagogiki specjalnej

Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej

Dydaktyka i metodyki specjalne

 

Na studiach II stopnia:

Nauki społeczne

Nauki o wychowaniu

Neuro- i psychopatologia rozwoju

Aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej

Metody terapii

Diagnostyka psychopedagogiczna

Metodologia badań w naukach społecznych

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Pedagogika specjalna

Zdobyte kwalifikacje:

- prezentowanie postawy humanistycznej: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy;

- umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz jego możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych;

- umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności;

- umiejętność rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- zaawansowana wiedza humanistyczna, oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu;

- umiejętności tworzenia racjonalnych kontekstów diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych;

- posiadanie wiedzy z zakresu podstawowego instrumentarium metodologicznego;

- przygotowanie do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej;

- umiejętności współpracy z innymi specjalistami oraz kierowania zespołami;

- umiejętność zarządzania placówkami oświatowymi.

Gdzie praca:

Jaka praca po pedagogice specjalnej?

- placówki oświatowo-wychowawcze;

- poradnie specjalistyczne;

- placówki opieki, wychowania i rehabilitacji;

- agendy służb socjalnych;

- placówki służby zdrowia i resocjalizacyjne;

- oświatowe agendy samorządowe;

- sądownictwo;

- instytucje dydaktyczno-badawcze, oraz zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Nasz opis kierunku w języku angielskim:  http://www.careerwithdegree.com/special-education-degree-description/ 

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

  • ~Oświatowiec - 25 maja 2015 00:19:56
    Pedagogika daje jej absolwentom mnóstwo możliwości. Podstawa, to wiedzieć, czego się chce i odpowiednio to wyeksponować w swoich dokumentach aplikacjach. Wiele wskazówek, jak powinno wyglądać dobre CV nauczyciela lub pedagoga, opublikowano tutaj: https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2015/03/26/cv-nauczyciela-cv-pedagoga/
    Odpowiedz