Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Pielęgniarstwo

medyczne Studia medyczne

obraz Pielęgniarstwo

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Anatomia

Fizjologia

Patologia

Badanie fizykalne

Biochemia i biofizyka

Genetyka

Mikrobiologia i parazytologia

Zdrowie publiczne

Farmakologia

Radiologia

Psychologia

Socjologia

Pedagogika

Prawo

Podstawy pielęgniarstwa

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

Promocja zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Opieka paliatywna

Ratownictwo medyczne

Dietetyka

Badania w pielęgniarstwie

Zakażenia szpitalne, język migowy lub promocja zdrowia psychicznego

 

Na studiach II stopnia:

Psychoterapia

Nowoczesne techniki diagnostyczne

Teoria pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo europejskie

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

Pielęgniarstwo specjalistyczne

Zarządzanie w pielęgniarstwie

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Pielęgniarstwo

Zdobyte kwalifikacje:

- wiedza ogólna z obszaru nauk medycznych oraz wiedza szczegółowa z zakresu pielęgniarstwa;

- korzystanie z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;

- udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;

- sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;

- komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy;

- organizowanie pracy własnej;

- nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

- przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posługiwanie się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa;

- świadczenie zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa;

- organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej;

- nawiązywanie współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki;

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej;

- wdrażanie nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych;

- identyfikowanie obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach.

Gdzie praca:

- szpitale;

-zakłady podstawowej opieki zdrowotnej;

- zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;

- ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej;

- domy opieki społecznej;

- inne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!