Najnowsze opinie

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Sprzedawca detaliczny/hurtowy

10.02.2015, 06:47

Praca w sklepach firmowych ZPM RAJCZA to niezbyt miła współpraca z Panią "kierownik" a...

Sprzątaczka

09.01.2015, 14:53

Jeżeli ktoś chciałby podiąć pracę w salonie croppa w galerii 3 stawy w Katowicach, zde...

Inżynier elektryk

06.12.2014, 17:54

Firma AS-PV zatrudnia najpierw pracowników do montażu paneli fotowoltaicznych na teren...

Pomocnik/Robotnik ogólnobudowlany

28.11.2014, 17:29

Firma Tabor-Bau z Duisburga to totalny przekręt.Prowadzi ją Johanna N. w wraz z mężem ...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Kierunek lekarski

medyczne Studia medyczne

obraz Kierunek lekarski

Wskazane zawody i stanowiska:

Są to jednolite studia magisterskie.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Anatomia

Histologia, cytofizjologia i embriologia

Biologia medyczna

Biofizyka

Chemia

Biochemia

Fizjologia

Patomorfologia

Patofizjologia

Mikrobiologia

Immunologia

Genetyka kliniczna

Farmakologia i toksykologia

Higiena i epidemiologia

Diagnostyka laboratoryjna

Zdrowie publiczne

Psychologia lekarska

Socjologia w medycynie

Etyka lekarska

Historia medycyny

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Chirurgia

Ginekologia i położnictwo

Neurologia i neurochirurgia

Otolaryngologia

Okulistyka

Dermatologia i wenerologia

Psychiatria

Choroby zakaźne

Ortopedia i traumatologia

Radiologia

Anestezjologia i intensywna terapia

Propedeutyka stomatologii

Onkologia

Prawo i medycyna sądowa

Medycyna rodzinna

Rehabilitacja

Medycyna nuklearna

Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Kierunek lekarski

Zdobyte kwalifikacje:

- wiedza oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza;

- porozumiewanie się z pacjentem i jego rodziną;

- przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, badanie chorego, właściwy dobór badań dodatkowych, stawianie wstępnej diagnozy, leczenie oraz udzielanie pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia;

- umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia;

- przygotowanie do prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej;

- przygotowanie do udzielania pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;

- przygotowanie do planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;

- umiejętność postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektującego zasady humanitaryzmu;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Gdzie praca:

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;

- instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe;

- instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

  • ~Asiulka - 1 sierpnia 2013 21:19:39
    Jeden z najtrudniejszych możliwych kierunków do studiowania, a kto na niego idzie powinien obowiązkowo czuć zamiłowanie do niesienia pomocy, leczenia ludzi.

    To coś więcej niż tylko studia, i nie da się na nich obijać, a oszukiwanie na egzaminach to jak planowanie wyrządzania krzywdy społeczeństwu.
    Odpowiedz