Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Rolnictwo

matematyczno-przyrodnicze Studia matematyczno-przyrodnicze

obraz Rolnictwo

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Botanika i genetyka

Chemia i biochemia

Fizjologia roślin i mikrobiologia

Ekonomia

Statystyka matematyczna

Agroekologia, agrometeorologia i ochrona środowiska

Gleboznawstwo i chemia rolna

Hodowla roślin i nasiennictwo

Produkcja roślinna

Ochrona roślin

Produkcja zwierzęca

Technika rolnicza

Organizacja i ekonomika rolnictwa

 

Na studiach II stopnia:

Ekofilozofia

Agrofizyka

Analiza instrumentalna

Agrobiotechnologia

Kształtowanie środowiska

Metody badań rolniczych

Postęp biologiczny

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Rolnictwo

Zdobyte kwalifikacje:

- bycie specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej;

- praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

- posiadanie wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcji oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej;

- przygotowanie do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, oraz wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji;

- posiadanie wiedzy w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich, oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej;

- umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Gdzie praca:

- administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem;

- usługi i doradztwo rolnicze;

- przedsiębiorstwa zajmujące się skupem i obrotem produktów roślinnych;

- specjalistyczne gospodarstwa rolne;

- instytuty naukowo-badawcze;

- jednostki doradcze związane z rolnictwem;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!