Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Geografia

matematyczno-przyrodnicze Studia matematyczno-przyrodnicze

obraz Geografia

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Podstawy geografii

Astronomiczne podstawy geografii

Systemy informacji geograficznej

Matematyka i statystyka

Fizyka i chemia Ziemi

Ekonomia

Socjologia

Geomorfologia

Hydrologia i oceanografia

Meteorologia i klimatologia

Geografia ekonomiczna

Geografia społeczna

Geografia osadnictwa

Geografia polityczna

Geografia regionalna Polski

Geografia regionalna świata

Geologia

Kartografia i topografia

Gleboznawstwo i geografia gleb

Kształtowanie i ochrona środowiska

Gospodarka przestrzenna

Planowanie przestrzenne

Teledetekcja

 

Na studiach II stopnia:

Metodologia badań geograficznych

Filozofia

Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej

Globalne problemy geografii fizycznej

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Geografia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu geografii oraz znajomość relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek;

- znajomość podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce;

- umiejętność wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- umiejętność analizowania zjawisk i procesów przyrodniczych, gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej;

- umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka oraz kreatywnego wykorzystywania wiedzy i wykonywania pracy zawodowej;

- przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych.

Gdzie praca:

- instytucje zajmujące się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną;

- instytucje zajmujące się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!