Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Turystyka i rekreacja

kultury fizycznej Studia kultury fizycznej

obraz Turystyka i rekreacja

Kierunek turystyka i rekreacja ma na celu wykształcić specjalistę ds. usług turystycznych i rekreacyjnych. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, czyli łączy w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną.
Podróżowanie wymaga bowiem wkładu finansowaego, dobrej organizacji, znajomości języka obcego, oraz rozeznania w obcym miejscu. Usługi turystyczne mają za zadanie zdjąć ciężar tych zadań z pojedynczych jednostek, a ponadto stworzyć dla nich ofertę bardziej atrakcyjną i opłacalną, tworząc zorganizowane grupy turystyczne. Dodatkowo, bardzo popularne są wycieczki krajoznawcze, ukazujące lokalne piękno natury. Bardzo ważne jest aby odbywało się to bez szkody dla przyrody, dlatego jednym z aspektów turystyki jest również ochrona środowiska i zapobieganie zjawiskom destrukcyjnym.

 

Oprócz nauki o kulturze, architekturze i sztuce, oraz ekologii i ochronie środowiska, turystyka i rekreacja kształci z zakresu ekonomii, prawa, marketingu, oraz zarządzania w branży turystycznej. Wiedza ta daje solidne przygotowanie do organizowania oraz zarządzania usługami turystycznymi.

 

Kandydat na ten kierunek powinien wykazywać zamiłowanie do przyrody i podróżowania, posiadać zdolności zarządzania i organizacji, oraz kształcić się w co najmniej dwóch-trzech językach obcych, z czego obowiązkowo jednym z nich musi być język angielski, jako język światowy, uniwersalny.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia informacje dla kandydatów i podaje zasady punktacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Historia architektury i sztuki

Fizjologia człowieka

Psychologia

Ekologia i ochrona środowiska

Prawo

Ekonomia

Zarządzanie

Podstawy turystki

Podstawy rekreacji

Geografia turystyczna

Krajoznawstwo

Obsługa ruchu turystycznego

Ekonomika turystyki i rekreacji

Hotelarstwo

Pedagogika czasu wolnego

Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody

Produkcja roślinna i zwierzęca

Jakość surowców i produktów spożywczych

Żywienie człowieka

 

Na studiach II stopnia:

Historia kultury

Socjologia czasu wolnego

Regiony turystyczne

Informatyka w turystyce i rekreacji

Polityka turystyczna

Planowanie turystyczne

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Doradztwo turystyczne

Produkt turystyczny

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Bioróżnorodność

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Turystyka i rekreacja

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych;

- umiejętność organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji;

- umiejętność przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym;

- przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie rozszerzonej – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji;

- podejmowanie decyzji, kreatywne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji;

- zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi;

- umiejętność współpracowania z ludźmi i kierowanie zespołami ludzkimi;

- przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych.

Gdzie praca:

- biura podróży;

- hotele, ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne;

- centra rekreacji i odnowy biologicznej;

- gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki doradztwa rolniczego;

- administracja rządowa i samorządowa;

- organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

  • ~Magdaa - 21 grudnia 2017 21:43:10
    Bardzo polecam ten kierunek rozwoju. Dla osób zainteresowanych polecam również kursy z turystyki na WSB http://www.wsb.pl/kandydaci/szkolenia/lista-szkolen/turystyka Jestem świeżo po kursie, naprawdę warto :)
    Odpowiedz