Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Teologia

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Teologia

Termin teologia oznacza naukę o Bogu (z greckiego θεος [theos] – Bóg). Studia teologiczne mają na celu pogłębienie wiary i wiedzy o chrześcijaństwie, oraz przygotowanie do pełnienia roli duszpasterza, duchownego, który swą wiedzę przekazuje innym. Kandydat na studia jako osoba wierząca, świadomie podejmuje decyzję o poznaniu słowa bożego za pomocą metod naukowych, aby w przyszłości wiedzę tą rozwijać i przekazywać innym. Oprócz przedmiotów takich jak biblistyka, teologia fundamentalna i dogmatyczna, historia kościoła, religiologia, liturgika, student nabywa również wiedzę na temat logiki, filozofii, prawa kanonicznego.

 

Nauka na studiach teologicznych, oprócz przygotowania do wejścia w progi duchowieństwa, daje również interdyscyplinarną wiedzę humanistyczną i społeczną. Kandydat powinien posiadać zdolności do przekazywania swojej wiedzy innym, wykazywać empatię, zrozumienie wobec innych. Poza tym odpowiednia osoba na teologię powinna posiadać już pewną wiedzę w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, oraz oczywiście chrześcijaństwa.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Historia filozofii

Logika i teoria poznania

Etyka

Biblistyka Starego Testamentu

Biblistyka Nowego Testamentu

Teologia fundamentalna

Teologia dogmatyczna/dogmatyka

Teologia moralna/etyka teologiczna

Religiologia

Patrologia

Historia Kościoła

Teologia duchowości/symbolika

Ekumenizm

Teologia pastoralna/praktyczna

Liturgika

Katechetyka

Prawo kanoniczne/wyznaniowe

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Teologia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie gruntownej wiedzy teologicznej oraz elementów wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii;

- znajomość podstawowych elementów wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;

- wiedza i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych;

- przygotowanie do podejmowania samodzielnych wyzwań badawczych;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Gdzie praca:

- kościelne i świeckie instytucje i ośrodki zajmujące się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych oraz profilaktyką społeczną;

- nauczanie religii w szkołach objętych systemem oświaty - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!