Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Ochrona dóbr kultury

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Ochrona dóbr kultury

Kształcenie na kierunku ochrony dóbr kultury ma za zadanie dostarczyć wiedzy na temat konserwatorstwa, muzealnictwa i dokumentacji dzieł sztuki oraz wszelkich innych dóbr kultury. Studia przerabiają również tematykę prawną ochrony zabytków, oraz historię sztuki.

 

Kandydat na studia ochrony dóbr kultury powinien interesować się sztuką, historią, oraz posiadać szeroką wiedzę humanistyczną. Powinien posiadać poczucie estetyki, pewne zdolności manualne i artystyczne, oraz lubić pracę w ciszy i skupieniu, która wymaga cierpliwości.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Historia sztuki powszechnej i polskiej

Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury

Dokumentacja

Konserwatorstwo

Muzealnictwo

Historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki

Prawna ochrona zabytków

Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych

Komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa

 

Na studiach II stopnia:

Dzieje myśli o sztuce

Metodologia historii sztuki

Historia sztuki współczesnej

Historia rzemiosł artystycznych

Konserwatorstwo

Muzealnictwo

Historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki

Europejskie, narodowe i regionalne strategie ochrony dziedzictwa kulturowego

Ochrona zabytków nieruchomych i archeologicznych

Ochrona zabytków ruchomych

Dziedzictwo kulturowe w regionie

Restytucja dóbr kultury

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie wiedzy z zakresu historii sztuki – powszechnej i polskiej – zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej;

- umiejętności kreowania i organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony dóbr kultury;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- dostrzeganie i opisywanie związków między różnymi dziedzinami sztuki oraz definiowanie ich specyfiki;

- interpretowanie współczesnych zjawisk społecznych związanych z dziedzictwem kulturowym;

- orientowanie się w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultur;

- umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego rozwiązywania problemów – również w

niestandardowych sytuacjach;

- wydawanie opinii dotyczących ochrony zabytków kultury;

- rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony zabytków oraz kreowanie sprzyjających ochronie

zabytków zachowań społecznych;

- przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych.

Gdzie praca:

- placówki muzealne i galerie sztuki;

- domy aukcyjne;

- służby i przedsiębiorstwa prowadzące działalność o charakterze konserwatorskim;

- instytucje public relation oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego;

- instytucje związane z ochroną dóbr kultury;

- instytucje i organizacje państwowe, samorządowe i pozarządowe;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!