Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Kulturoznawstwo

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo zajmuje się kulturą z perspektywy wielu dyscyplin naukowych. Łączy w sobie teorie społeczne, polityczne, historię, filozofię, literaturę, muzealnictwo i historię sztuki, które są elementami składowymi badań zjawisk kulturowych w różnych społeczeństwach.

 

Studia kulturoznawstwa dają więc ogólną wiedzę na temat zagadnień społecznych, pozwalającą na analizowanie zjawisk kultury w kontekście zarówno lokalnym jak i globalnym. Dodatkowo kierunek kulturoznawstwa uczy zasad funkcjonowania instytucji kulturalnych, dzięki czemu daje kwalifikacje do zarządzania nimi, jak również do organizowania i prowadzenia wydarzeń kulturalnych.

 

Kandydat na studia kulturoznawstwa powinien być szczególnie komunikatywny i otwarty na uczestniczenie w życiu społecznym. Musi interesować się literaturą, kulturą i sztuką, historią, jak również interesować się wydarzeniami kulturalnymi, działalnością mediów.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Kultura z perspektywy różnych dyscyplin naukowych

Filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa

Wiedza o sztuce i literaturze

Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze

Podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej

Instytucje kulturalne i ich zasady

 

Na studiach II stopnia:

Filozofia kultury

Estetyka

Antropologia kultury

Metody badań kulturoznawczych

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Kulturoznawstwo

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze;

- rozumienie i umiejętność analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej;

- znajomość zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury;

- znajomość i rozumienie współczesnych mediów, sposobów ich oddziaływania, funkcji i znaczenia, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie;

- legitymowanie się wiedzą z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki;

- umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie gruntownej wiedzy pozwalającej na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury;

- dostrzeganie i opisywanie związków istniejących między różnymi obszarami kultury

oraz definiowanie ich specyfiki;

- posiadanie wiedzy o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury;

- posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach;

- przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach kultury, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury;

- przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych.

Gdzie praca:

- instytucje upowszechniania kultury;

- redakcje, muzea, teatry, kina;

- agencje reklamowe, agencje public relations.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!