Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Historia

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Historia

Wskazane zawody i stanowiska:

Historia zajmuje się badaniem wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Wydarzenia te zostały właśnie przez historyków zebrane, poprawione i starannie sprawdzone, a następnie zapisane w porządku chronologicznym. Historia należy do nas wszystkich. Również wydarzenia obecne tworzą historię współczesną, na którą każdy z nas ma wpływ.

 

Kształcenie na kierunku historia to jednak konieczność dokładnego poznania całości dziejów świata, od tych prehistorycznych, przez czasy starożytne i średniowiecze, aż do historii XIX i XX wieku. Studia obejmują również naukę języka łacińskiego, oraz inne nauki pomocnicze historii.

 

Kandydat na studia historii powinien wykazywać zamiłowanie do nauki historii, być bardzo oczytany, otwarty, potrafić polemizować i argumentować swoje zdanie.
Historycy w pracy zawodowej koncentrują się na związku przyczynowo-skutkowym, argumentując skutki jednych wydarzeń zaistniałymi, konkretnymi wydarzeniami poprzedzającymi. Historycy często proszeni są o publiczne wypowiadanie się o ważnych wydarzeniach teraźniejszych, w odniesieniu do kontekstu historycznego. Uznawani są za autorytet w społeczeństwie, z uwagi na posiadaną obszerną wiedzę i inteligencję.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Język łaciński

Vademecum studiów historycznych

Nauki pomocnicze historii

Historia starożytna

Prahistoria ziem polskich

Historia średniowieczna

Historia nowożytna

Historia XIX wieku

Historia XX wieku

 

Na studiach II stopnia:

Statystyka i demografia historyczna

Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego

Warsztat naukowy historyka

Metodologia historii i historia historiografii

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Historia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej;

- rozumienie i analizowanie zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie gruntownej wiedzy pozwalającej na rozumienie i interpretację procesów historycznych;

- rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedza w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego;

- przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do badań historycznych;

- posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych;

- przygotowanie do roli animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

Gdzie praca:

- placówki muzealne, oświatowe, kulturalne;

- archiwa, wydawnictwa;

- organy administracji państwowej i samorządu lokalnego;

- rola animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w

środowiskach lokalnych;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!