Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Historia sztuki

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Historia sztuki

Historia sztuki jest nauką badającą rozwój sztuki na przestrzeni dziejów – malarstwo, rzeźbę, architekturę i inne rzemiosła artystyczne. Historyk sztuki bada, analizuje i porównuje dzieła sztuki, prowadzi ich dokumentacje, przygotowuje wystawy i dba o popularyzację historii sztuki.

 

Kształcenie na kierunku historii sztuki to przede wszystkim bardzo dużo materiału z zakresu historii sztuki poszczególnych okresów, ale również ikonografia czy ikonologia, zajmująca się analizą i interpretacją elementów graficznych dzieł sztuki.

 

Kandydat na studia historii sztuki musi pasjonować się sztuką, interesować się historią, a do tego mieć dobre poczucie estetyki i piękna. Powinien mieć dużą wiedzę humanistyczną.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Wprowadzenie do historii sztuki

Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej

Muzealnictwo i ochrona zabytków

Ikonografia i ikonologia

Teoria i metodologia nauk o sztuce oraz krytyka artystyczna

Rynek dzieł sztuki

 

Na studiach II stopnia:

Dzieje myśli o sztuce

Teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej

Warsztat badawczy historyka sztuki

Metodologia historii sztuki i historii badań nad sztuką

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Historia sztuki

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność;

- przygotowanie do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie: dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw dzieł sztuki, upowszechniania sztuki oraz obrotu dziełami sztuki;

- posługiwania się językiem specjalistycznym z obszaru historii sztuki;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność.

Gdzie praca:

- muzea i urzędy konserwatorskie;

- galerie wystawiające i prowadzące obrót dziełami sztuki;

- redakcje, wydawnictwa, czasopisma, placówki popularyzujące sztukę;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!