Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Filozofia

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Filozofia

Filozofia jest niepowtarzalną nauką zajmującą się fundamentalnymi problemami świata, analizującą jego elementarne składowe, abstrahując od jednostkowych własności, tj. teoria bytu, natura istnienia, poznanie dobra, istota cnoty, poznawalność rzeczywistości.

 

Kształcenie w zakresie filozofii to konieczność poznania ideologii wybitnych filozofów: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, Johna Locke, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu.

 

Studiowanie filozofii pozwala uzyskać wiedzę z zakresu etyki oraz logiki, rozwija procesy myślowe i inteligencję studenta.


Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Propedeutyka filozofii

Historia filozofii

Logika

Etyka

Dyscypliny systemowe

Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów filozoficznych

 

Na studiach II stopnia:

Dyscypliny pozafilozoficzne

Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów filozoficznych

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Filozofia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie wiedzy w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki;

- umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych;

- analizowanie i interpretowanie tekstów filozoficznych oraz tłumaczenie obcojęzycznych tekstów filozoficznych;

- przygotowanie do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów;

- pełnienie różnorodnych ról społecznych;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie rozbudowanej i pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego to jest historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania oraz etyki;

- umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów;

- posiadanie podstaw do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata i identyfikowania problemów i wyzwań współczesności;

- przygotowanie do podjęcia pracy badawczej w zakresie filozofii.

Gdzie praca:

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;

- zawody nie wymagające określonego przygotowania;

- stanowiska wymagające wiedzy humanistycznej i społecznej (polityka, media, instytucje państwowe, organizacje i fundacje, praca z ludźmi).

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!