Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Filologia

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Filologia

Filologia jest nauką zajmującą się analizą tekstu i jego interpretacją. Kierunek studiów filologia ma na celu dokładne poznanie języka, historii oraz kultury danego narodu, na podstawie interpretacji tekstów i zasobów literatury tego narodu.

 

Do wyboru jest więc bardzo wiele obszarów językowych, którymi można się zajmować, i tak do wyboru dostępne są studia filologii angielskiej, arabskiej, bałkańskiej, francuskiej, hiszpańskiej, indyjskiej, japońskiej, klasycznej, niderlandzkiej, polskiej, romańskiej, skandynawskiej, włoskiej i wiele innych.

 

Kształcenie na filologii stawia przede wszystkim na praktyczną naukę danego języka obcego, jednak do wyboru jest również drugi język obcy. Ponadto kierunek studiów oferuje zajęcia z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, oraz językoznawstwa.

 

Kandydat na filologię powinien już przed studiami interesować się kulturą danego narodu, oraz poznać przynajmniej podstawy danego języka obcego, aby szybciej opanować go na zajęciach, a następnie podejmować interpretacje tekstów obcojęzycznych. Odpowiednia osoba powinna wykazywać zamiłowanie do nauk humanistycznych, posiadać zdolności logicznego myślenia, analizowania i interpretacji, które przejawiałyby się na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Praktyczna nauka języka obcego

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Wiedza o języku i komunikacji

Wiedza o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego

Wiedza o akwizycji i nauce języków

 

Na studiach II stopnia:

Praktyczna nauka języka specjalności

Językoznawstwo i językoznawstwo stosowane

Literaturoznawstwo

Kulturoznawstwo

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Filologia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie podstawowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;

- zbliżona do rodzimej znajomość jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

- posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;

- posiadanie interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego;

- rozwiązywanie problemów zawodowych, gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie (pisemnie i ustnie) informacji, a także uczestniczenie w pracy zespołowej.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- wysokie kompetencje językowe - poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego;

- posiadanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa;

- umiejętność porozumiewania się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami;

- przygotowanie do pracy tłumacza.

Gdzie praca:

- wydawnictwa, redakcje czasopism;

- środki masowego przekazu;

- turystyka i sektor usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury;

- jednostki wymagające w swej działalności korzystania z tłumacza;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!