Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Filologia polska

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Filologia polska

Filologia jest nauką zajmującą się analizą tekstu i jego interpretacją. Kierunek studiów filologia ma na celu dokładne poznanie języka, historii oraz kultury danego narodu, na podstawie interpretacji tekstów i zasobów literatury tego narodu.

 

W przypadku filologii polskiej kształcenie ma na celu dogłębne poznanie literatury polskiej, jej historii, jak również kultury i historii Polski. Ponadto studenci uczą się także języka łacińskiego.

 

Kandydat na kierunek filologia polska powinien więc interesować się literaturą polską, historią, być oczytany, oraz wykazywać typowe zdolności humanistyczne – analityczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem, umiejętność interpretacji tekstów, znajomość gramatyki i ortografii oraz umiejętność pisania tekstów.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Język łaciński z elementami kultury antycznej

Wiedza o kulturze

Nauki pomocnicze filologii polskiej

Historia Polski

Historia filozofii

Historia literatury polskiej

Teoria literatury

Językoznawstwo historyczne i współczesne

 

Na studiach II stopnia:

Teoria kultury

Literaturoznawstwo

Językoznawstwo

Metodologia badań literackich

Metodologia badań nad językiem

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Filologia polska

Zdobyte kwalifikacje:

- ogólne wykształcenie humanistyczne i posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze;

- umiejętność analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych z przeszłości i współczesności;

- samodzielne gromadzenie i przetwarzanie informacji;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- przygotowanie do pełnienia roli animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego;

- przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych.

Gdzie praca:

- wydawnictwa, czasopisma i media elektroniczne;

- placówki oświatowe, kulturalne i samorządu lokalnego;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!