Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Etnologia

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Etnologia

Wskazane zawody i stanowiska:

Etnologia oznacza naukę o ludach (z greckiego: ethnos – lud, plemię, naród, oraz logos – nauka). Zamiennie z etnologią używa się terminu antropologia kulturowa (anthropos – człowiek). Nauka ta zajmuje się więc badaniem wszelkich kultur człowieka, ich różnorodnych zwyczajów i powodów, dla których ukształtowały się w określony sposób. Etnologia bada człowieka jako jednostkę w społeczności lokalnej czy grupie etnicznej i należy zaznaczyć że zajmuje się również przeszłością, ale przede wszystkim czasami współczesnymi.

Etnolog swój dobytek naukowy zdobywa poprzez badania terenowe, odwiedzając dany lud, plemię czy inną społeczność; przeprowadza z nimi wywiady, rozmawia o życiu codziennym, zwyczajach i religii. Informacje dokumentuje na nagraniach z dyktafonu czy kamery, fotografiach i własnych notatkach. Następnie etnolog opracowuje wyniki badań w postaci publikacji, artykułów, książek lub innych form literatury.

 

Kształcenie na kierunku etnologia dotyczy zarówno Polski, jak i Europy i całego świata. Student zdobywa wiedzę o wspólnotach kulturowych wiejskich oraz miejskich, o językach i ich pochodzeniu, rasach i pochodzeniu etnicznym społeczeństw. Ponadto przedmiot metodyka badań pozwala zdobyć wiedzę o tym jak przeprowadzać i dokumentować badania terenowe.

 

Kandydat na studia powinien fascynować się naukami społecznymi, interesować się człowiekiem, jego kulturą i religią. Wymagana jest ogólna wiedza humanistyczna, oraz z zakresu geografii, czy historii, a przy pracy zawodowej przydaje się znajomość języków obcych i ogólna sprawność fizyczna, co pozwoli podróżować po całym świecie i odbywać badania terenowe w mało komfortowych warunkach.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Filozofia i socjologia

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia świata, Europy i Polski

Metodologia i metody badań empirycznych

Historia i teoria etnologii i antropologii kulturowej

Antropologia wspólnot kulturowych wiejskich i miejskich

Antropologiczna interpretacja zjawisk kulturowych

Antropologia kultury współczesnej

 

Na studiach II stopnia:

Podstawy teorii kultury

Filozofia kultury

Teoria kultury i społeczeństwa

Antropologia społeczna i kulturowa

Współczesne nurty myśli antropologicznej

Antropologia stosowana

Antropologia tożsamości

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Etnologia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie ogólnej wiedzy humanistycznej oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu etnologii;

- orientowanie się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowaniu i funkcjonowaniu kultury oraz znaczeniu kultury i historycznej zmienności form kulturowych w etno-kulturowej różnorodności świata  od poziomu lokalnego i regionalnego do europejskiego i globalnego;

- znajomość podstawowych pojęć, idei i koncepcji z obszaru etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz nauk pokrewnych o kulturze i społeczeństwie;

- przygotowanie do podejmowania pracy badawczej;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Gdzie praca:

- instytucje kulturalne, oświatowe i turystyczne;

- media i muzea, oraz instytucje prowadzące badania opinii społecznej (reklama, marketing);

- instytucje i urzędy w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz umiejący interpretować zjawiska społeczno-kulturowe poprzez pryzmat antropologii – administracja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

  • ~Anka - 6 sierpnia 2013 11:58:13
    Cudowny zawód, podróżować po świecie, poznawać ludzi i obce kultury, a później tworzyć publikacje i dzielić się wiedzą z innymi. może pójdę na etnologię :)
    Odpowiedz