Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Archeologia

humanistyczne Studia humanistyczne

obraz Archeologia

Archeologia zajmuje się badaniem działalności człowieka w przeszłości, poszukiwaniem jego dziedzictwa – elementów architektury, narzędzi, oraz innych przedmiotów przez niego wytworzonych.

Działalność archeologiczna bierze pod uwagę wyłącznie źródła materialne, dlatego praca archeologa polega na aktywnej pracy w terenie, połączonej z późniejszym badaniem i analizą tego, co odnalezione. Celem badań odkrywanych źródeł jest ustalenie ich wieku, budowy, oraz pierwotnej funkcji.

 

Kształcenie na kierunku archeologia ma na celu przekazać wiedzę o metodyce działań archeologicznych, oraz późniejszej konserwacji i dokumentacji odkrytych zabytków.

 

Kandydat na studia archeologii aby odnaleźć się w pracy zawodowej musi być pasjonatą tej dziedziny, doskonale znać epoki i okresy historyczne. Poza tym powinien być sprawny fizycznie ze względu na działania terenowe, oraz nastawiony na podróżowanie i pracę w niekomfortowych warunkach, gdyż prace terenowe często prowadzone są z dala od cywilizacji.


Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!
Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Propedeutyka archeologii

Archeologia poszczególnych epok i okresów

Archeologia środowiska

Metodyka badań archeologicznych

Źródłoznawstwo archeologiczne

Muzealnictwo i ochrona zabytków

Konserwacja i dokumentacja zabytków archeologicznych

 

Na studiach II stopnia:

Archeologia regionów i i stref kulturowych

Metodologia i historia archeologii

Metody interpretacji źródeł archeologicznych

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Archeologia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie wiedzy z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych;

- znajomość metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych;

- posiadanie wiedzy źródłoznawczej umożliwiającej ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych;

- znajomość podstawowych zabiegów konserwacji zabytków i zasad muzealnego opracowywania zbiorów;

- wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych;

- posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- znajomość metod i osiągnięć nauk pokrewnych archeologii – humanistycznych i przyrodniczych;

- znajomość zasad organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu archeologa – zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.

Gdzie praca:

- placówki gromadzące zbiory zabytków archeologicznych;

- samodzielna działalność archeologa.

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze: