Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Zarządzanie

ekonomiczne Studia ekonomiczne

obraz Zarządzanie

Zarządzanie jest nauką ekonomiczną, zajmującą się działaniami planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Działanie te skierowane są na osiągnięcie zamierzonego celu.

Praktycznie każde przedsiębiorstwo, organizacja, czy instytucja wymaga więc efektywnego zarządzania, a im większe, tym bardziej konieczne staje się wyznaczenie do tej funkcji wykwalifikowanego menedżera.

Odpowiednia osoba musi wykazywać instynkt przywódczy, zdolności organizacyjne, oraz być samodzielna i pewna w działaniu. Aby sobie poradzić na studiach, trzeba mieć dość dobre umiejętności z zakresu matematyki, oraz przejawiać logiczne myślenie do zrozumienia zagadnień ekonomicznych.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Podstawy zarządzania

Nauka o organizacji

Mikroekonomia

Finanse

Prawo

Matematyka

Statystyka opisowa

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jakością

Informatyka w zarządzaniu

Marketing

Badania marketingowe

Rachunkowość finansowa

Finanse przedsiębiorstwa

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Bezpieczeństwo publiczne

Dowodzenie

Operacje i techniki operacyjne

 

Na studiach II stopnia:

Koncepcja zarządzania

Makroekonomia

Prawo cywilne

Etyka w zarządzaniu

Statystyka matematyczna

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie procesami

Marketing międzynarodowy

Rachunkowość zarządcza

Przedsiębiorczość

Prawo handlowe

Logistyka

Psychologia w zarządzaniu

Negocjacje

Badania operacyjne

Bezpieczeństwo

Dowodzenie operacyjne

 

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Zarządzanie

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu;

- rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami;

- realizowanie podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego;

- krytyczne analizowanie, interpretowanie i ocenianie zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali;

- posiadanie wiedzy umożliwiającej prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

- posługiwanie się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów;

- umiejętności przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych;

- umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Gdzie praca:

- specjaliści organizacji i zarządzania, oraz menadżerowie/kierownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach;

- kierownicy/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa;

- doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym;

- możliwość podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

 

Nasz opis kierunku w języku angielskim: http://www.careerwithdegree.com/management-degree-description/ 

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!