Najnowsze opinie

Wizażystka, Stylistka/ Stylista

03.06.2015, 21:07

Bardzo dobry zawód polecam

Rzeźnik wędliniarz

25.05.2015, 16:26

jeżeli ktoś jest ciekawy jak bardzo pracodawca może pomiatać pracownikami powinien wyb...

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

16.04.2015, 15:33

Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wyso...

Ekonomista

08.04.2015, 10:40

Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić ...

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

25.02.2015, 14:13

pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zoba...

Magazynier

12.02.2015, 18:34

Bzdura odnośnie średniej płacy brutto w Norwegii Średnie place to ok 26000 brutto. J...

Kierunki studiów i wskazane zawody

Opis kierunku
Ekonomia

ekonomiczne Studia ekonomiczne

obraz Ekonomia

Ekonomia jest nauką zajmującą się zagadnieniami produkcji, dystrybucji, oraz konsumpcji dóbr.

Kierunek ten kształci przyszłych specjalistów w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Studenci zdobywają wiedzę i przygotowanie do przeprowadzania analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych.

 

Zagadnienia gospodarki i zjawisk ekonomicznych wymagają wiedzy zarówno z zakresu nauk społecznych, jak i ścisłych.

 

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co zdawać na maturze, odwiedź stronę konkretnej uczelni i sprawdź kryteria kwalifikacji!

Każda poważna uczelnia udostępnia kandydatom informacje o rekrutacji.

Program studiów (I i II stopnia)*:

Matematyka

Statystyka opisowa

Ekonometria

Mikroekonomia

Podstawy makroekonomii

Zarządzanie

Rachunkowość

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Prawo

Polityka społeczna

Polityka gospodarcza

Analiza ekonomiczna

Finanse publiczne i rynki finansowe

Ekonomia integracji europejskiej

Gospodarka regionalna

 

Na studiach II stopnia:

Wnioskowanie statystyczne

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Ekonomia menadżerska

Makroekonomia

Prawo gospodarcze

Historia myśli ekonomicznej

Ekonomia matematyczna

Rynek kapitałowy i finansowy

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Ekonomia międzynarodowa

* Listę przedmiotów określa MNiSW ustawą standardów kształcenia. W zależności od specjalizacji kierunków i preferencji uczelni, ich programy nauczania mogą posiadać nieznaczne różnice.

obraz Ekonomia

Zdobyte kwalifikacje:

- posiadanie wszechstronnej wiedzy ekonomicznej;

- skuteczne przeprowadzanie analiz informacji ekonomicznych i podejmowanie na ich podstawie racjonalnych decyzji;

- diagnozowanie złożonych sytuacji ekonomicznych i gospodarczych, oraz odpowiednie reagowanie i podejmowanie działań, korzystnych dla zainteresowanych;

- gospodarowanie zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi;

- posiadanie wiedzy umożliwiającej prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

- posługiwanie się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dodatkowo po studiach II stopnia:

- umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową;

- przygotowanie do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą.

Gdzie praca:

- przedsiębiorstwa, korporacje, organizacje krajowe lub zagraniczne, na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych;

- centralne i terenowe instytucje i organizacje (publiczne i pozarządowe);

- zatrudnienie na różnych szczeblach administracji publicznej lub samorządowej (lokalnej), w szkolnictwie, oświacie, dziennikarstwie;

-  możliwość podjęcia samodzielnej działalności w charakterze niezależnych przedsiębiorców lub konsultantów ekonomicznych;

- stanowiska specjalistów w różnych sektorach segmentach rynku europejskiego;

 

Nasz opis kierunku w języku angielskim: http://www.careerwithdegree.com/economics-degree-description/ 

 

Wykorzystane źródło: MNiSW

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!