Opis zawodu

obraz Stewardesa/Steward statku morskiego

Stewardesa/Steward statku morskiego

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Sprawuje funkcję pracownika działu hotelowego na statku morskim wykonując prace związane z obsługą hotelową i żywieniową pasażerów oraz załogi statku, sprzątaniem pomieszczeń ogólnodostępnych i załogowych.

Zadania, obowiązki:

- obsługiwanie pasażerów, kapitana, oficerów i członków załogi;

- utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych, pasażerskich i załogowych;

- udział w przygotowywaniu posiłków w kuchni;

- przygotowywanie mes do wydawania posiłków;

- wydawanie posiłków;

- sprzątanie po posiłkach;

- przygotowywanie i wystawianie posiłków nocnych;

- obsługiwanie odpraw portowo-celnych i oficjalnych gości;

- przyjmowanie i rozlokowywanie dostaw prowiantu, inwentarza i zaopatrzenia hotelowego;

- sporządzanie zapotrzebowań kantynowych i inwentarzowych oraz zapotrzebowań na prowiant;

- przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji w dziale hotelowym;

- wykonywanie prac biurowych na rzecz statku;

- udział w alarmach ćwiczebnych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

obraz Stewardesa/Steward statku morskiego

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Preferowane jest posiadanie wykształcenia średniego o kierunku gastronomicznym lub hotelarskim.

Innym bezwzględnym warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie świadectwa ukończenia kursu indywidualnych technik ratownictwa morskiego i p.poż.

 

Wymagania najczęściej stawiane kandydatom:

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, oraz innych,

- ukończone 18 lat,

- umiejętność pływania,

- bardzo dobry stan zdrowia,

- miła aparycja, wysoka kultura osobista,

- sprawny wzrok, słuch,

- wykształcenie minimum średnie gastronomiczne/ hotelarskie.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: Przewodnik po zawodach wyd. II ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!