Opis zawodu

Pracownik biura podróży

Realizuje politykę handlową biura, gromadzi i opracowuje informacje o usługach turystycznych oraz paraturystycznych; prezentuje i sprzedaje ofertę klientom, zgodnie z systemami handlowo-eksploatacyjnymi biura; prowadzi dokumentację usług oferowanych, zamówionych, sprzedanych, anulowanych i realizowanych.

Zadania, obowiązki:

- zapoznawanie się z polityką handlową oraz systemami tworzenia i sprzedaży produktu, z zasadami kultury i jakości obsługi klienta, zasadami gwarancji oraz warunkami umów z usługodawcami i klientami, a zwłaszcza z obowiązującymi w firmie instrukcjami eksploatacyjnymi i handlowymi;
- poznawanie struktury organizacyjnej biura i kompetencji jego pracowników;
- gromadzenie i systematyzacja informacji przydatnych w programowaniu sprzedaży i świadczeniu usług turystycznych oraz wnioskowanie w sprawie niezbędnych materiałów, dokumentów czy innych źródeł informacji;
- stała współpraca z gestorami bazy i oferentami typowych usług turystycznych i paraturystycznych, w tym zamawianie usług oraz nadzór nad ich świadczeniem i rozliczanie usługodawców;
- zapewnianie klientom biura palety typowych usług turystycznych oraz realizacja zleceń klientów w tym zakresie;
- pomaganie klientom w wyborze optymalnych usług turystycznych;
- prowadzenie dokumentacji ofert, zamówień, anulowań, realizacji i rozliczenia imprez turystycznych zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi zwierzchnika;
- rozpatrywanie spornych spraw dotyczących świadczonych usług;
- prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie pracy pilota imprezy lub osób pełniących funkcje przedstawiciela biura podczas świadczenia usług.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (05.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Na rynku znaleźć można oferty szkoleniowe z zakresu pracy w biurze podróży, trwające od kilku do kilkunastu dni. Ich koszt to ok. 1000 zł.

 

Niezbędna jest znajomość co najmniej jednego języka obcego, zdolności organizacyjne, zarządzania, oraz komunikatywność.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 08.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!