Opis zawodu

obraz Pilot wycieczek turystycznych

Pilot wycieczek turystycznych

W imieniu organizatora turystyki towarzyszy uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi, nadzoruje realizację założonego programu imprezy oraz czuwa nad sposobem wykonania usług świadczonych na rzecz uczestników.

Zadania, obowiązki:

- zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy;

- kontrola jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem;

- sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy;

- udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej;

- dbanie o dobre imię organizatora i nie narażanie go na straty;

- reprezentowanie organizatora turystyki wobec krajowych i zagranicznych organów administracyjnych podczas imprezy i wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie imprezy;

- pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie;

- warunkowo pełni funkcję tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy;

- zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS

obraz Pilot wycieczek turystycznych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

UWAGA: od 01.01.2014 r. nastąpi deregulacja zawodu pilota wycieczek:

 

Pilotem wycieczek może zostać osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

- ukończyła kurs pilotów wycieczek - trwa kilka miesięcy, koszt ok. 750-1100zł;

- zdała egzamin na pilota wycieczek. Egzamin przeprowadza komisja wyznaczana przez Marszałka – koszt ok. 200 zł.

Zniesiono obowiązek odbycia szkolenia i zdania egzaminu.

 

 

Warto zdobyć również certyfikat wybranego języka obcego – koszt ok. 200 zł. Nie jest on obowiązkowy, jednak często wymagany przez pracodawców, gdyż piloci wycieczek wielokrotnie otrzymują oferty sprawowania opieki nad grupą turystów z zagranicy.


Jeszcze większym atutem
 dla pracodawcy jest znajomość dodatkowo, innego języka obcego oprócz angielskiego czy niemieckiego. Osoby znające mniej popularne języki automatycznie zawężają grupę konkurencji i zwiększają szansę na zdobycie pracy (np. rosyjski, hiszpański, norweski, francuski).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 29.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.twp.szczecin.pl/kurs-dla-kandydatow-na-pilotow-wycieczek.html, http://www.guideservice.com.pl/action,10003,id_article,38.htmlhttp://ms.gov.pl ). 

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!