Opis zawodu

Organizator obsługi turystycznej

Ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku oraz stymulując rozwój i racjonalizację infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie rynku turystycznego i systemów obsługi klientów;
- zbieranie informacji oraz oglądanie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej;
- bieżące śledzenie własnej oferty i dostosowywanie jej do popytu wraz z kształtowaniem popytu na usługi turystyczne;
- określanie własnej polityki handlowej, w tym polityki ofert, cen, sprzedaży, standardów i zasad gwarancji jakości, kultury obsługi klienta, oraz wytycznych w zakresie współpracy z kontrahentami;
- negocjowanie, konsultowanie merytoryczne i prawne oraz zawieranie umów z gestorami usług turystycznych i paraturystycznych, zapewniających realizację strategii firmy;
- negocjowanie zasad finansowych, terminów potwierdzeń i warunków rezygnacji oraz zamawianie usług programowych i fakultatywnych;
- przyjmowanie zleceń klienta, opracowywanie programów, kalkulacji i warunków realizacji oraz realizowanie zaakceptowanych przez klienta usług lub imprez turystycznych;
- przekazywanie do sprzedaży przygotowanych i potwierdzonych imprez oraz określanie sposobu i warunków ich dystrybucji;
- prowadzenie korespondencji handlowej, informacyjnej i kurtuazyjno- okolicznościowej z kontrahentami i klientami;
- zlecanie nadzoru nad realizacją imprez pilotom, przewodnikom lub innym przedstawicielom organizatora;
- rozliczanie świadczonych usług z kontrahentami i pilotami, ustalanie finansowych i handlowych efektów imprezy;
- prowadzenie kartotek klientów i kontrahentów;
- opracowywanie systemów motywacyjnych dla akwizytorów i promocyjnych dla klientów;
- informowanie klientów o warunkach uczestnictwa, programie i jakości usług, a także możliwości i zasadach wykupienia dodatkowych świadczeń, udzielania zniżek, pobierania opłat z tytułu rezygnacji i innych interesujących turystów problemach;
- opracowywanie założeń i zlecanie lub prowadzenie akcji promocyjno-reklamowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, przygotowywanie materiałów na potrzeby kierownictwa firmy oraz public relations, zlecanie wydawania katalogów i ulotek prezentujących ofertę;
- nadzór nad przestrzeganiem jednolitych systemów handlowo-eksploatacyjnych, kontrole merytoryczne i instruktaż podczas lustracji jednostek, bazy i świadczonych usług;
- krytyczne rozpatrywanie skarg i wniosków klientów, kontrahentów i publikatorów, dążenie do usunięcia ich przyczyn;
- organizowanie szkoleń, narad handlowych i eksploatacyjnych w celu wymiany doświadczeń;
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi oferentami nowych rozwiązań systemowych w turystyce, opracowywanie planów i analizowanie efektywności tych rozwiązań;
- uczestniczenie w konferencjach, targach, giełdach, sympozjach i innych specjalnych imprezach związanych z turystyką i obserwowanie sytuacji na rynku turystycznym.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Na rynku znaleźć można kursy zawodowe na organizatora obsługi turystycznej.

Istnieją oferty kilku-tygodniowe, jak również realizujące nawet 280 godzin.

 

Oprócz tego organizowane są również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych i Technika dla nieletnich (dwuletnie), dające absolwentom tytuł zawodowy technika i kwalifikacje zawodowe:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

 

Do organizowania wycieczek zagranicznych niezbędna jest znajomość języków obcych, co w przypadku tych dłuższych ofert kształcenia zawarte jest w programie nauczania.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.profesja.edu.pl/technik_obslugi_turystycznej,517.html, http://www.apedukacja.pl/turystyka,814.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!