Opis zawodu

obraz Opiekun wycieczek turystycznych, Rezydent biura podróży

Opiekun wycieczek turystycznych, Rezydent biura podróży

Opiekun wycieczek turystycznych sprawuje rezydencję w obcym kraju (pobyt stały lub tymczasowy), pracując na rzecz organizatora turystyki. Praca na tym stanowisku może być również określana jako rezydent biura podróży. 

Opiekun wycieczek turystycznych w imieniu organizatora turystyki sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej za granicą, odpowiada za czynności administracyjne, nadzoruje realizację założonego programu imprezy oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem świadczonych usług przez podmioty współpracujące z organizatorem.

 

Zawód opiekuna/rezydenta podobny jest do pilota wycieczek turystycznych, gdyż pełni on po części te same funkcje, jednak w większym stopniu kładzie nacisk na opiekę grupy turystycznej pod względem formalności i spraw administracyjnych, oraz nie wymaga posiadania licencji. Opiekun osobiście odbiera uczestników imprezy turystycznej z lotniska, jedzie z nimi na miejsce pobytu i czuwa nad prawidłowym zameldowaniem, udziela im podstawowych informacji o organizacji pobytu. Odgrywa też rolę tłumacza i pomaga uczestnikom np. wykupić dodatkowe ubezpieczenie czy wynająć samochód. Zajmuje się grupą od początku do końca jej pobytu.

 

Dlaczego słyszy się określenie rezydent biura podróży?

Termin "rezydent" związany jest z pobytem w obcym kraju i posiadaniem pewnych praw, rozliczaniem podatków. Rezydent podatkowy danego państwa rozlicza się tam z podatków. Rezydentem jest osoba, która posiada stałe miejsce zamieszkania i pracę, ale bez obywatelstwa tego kraju.

Przykładowo, w Wlk. Brytanii, dokument Residence Permit, to po prostu oficjalne potwierdzenie pobytu, które uzyskuje się rejestrując swój pobyt w urzędzie. Wówczas status rezydenta tego kraju uprawnia do świadczeń socjalnych, ułatwia formalności np. założenie konta bankowego, wzięcie kredytu, wynajem mieszkania itp. Status rezydenta jest pierwszym krokiem do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego.

Zadania, obowiązki:

- odebranie uczestników wycieczki z lotniska;

- nadzorowanie zameldowania grupy w hotelu;

- przekazanie turystom wszystkich niezbędnych informacji na temat imprezy;

- zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy;

- pełnienie dyżurów w hotelu, będąc wówczas do dyspozycji uczestników;

- kontrola jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem;

- sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy;

- udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej;

- dbanie o dobre imię organizatora i nie narażanie go na straty;

- reprezentowanie organizatora turystyki wobec krajowych i zagranicznych organów administracyjnych podczas imprezy i wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie imprezy;

- pełnienie funkcji tłumacza/negocjatora między podopiecznym a drugą stroną;

- składanie organizatorowi relacji, uwag i opinii z przebiegu imprezy.

 

Data dodania: 30.05.2013r.

obraz Opiekun wycieczek turystycznych, Rezydent biura podróży

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Praca na stanowisku opiekuna/rezydenta nie ma formalnych wymagań. Kandydaci najczęściej przechodzą kursy prowadzone już przez potencjalnych pracodawców, którzy najlepszym absolwentom dają zatrudnienie w swojej firmie. W innym przypadku można odbyć kurs organizowany przez firmy szkoleniowe - trwa ok. 30-50 godzin, koszt 600-1000 zł.

 

Przy zatrudnieniu znacząca jest znajomość języków obcych. W zależności od kierunku naszej rezydentury, znaczące mogą być zarówno języki popularne – angielski i niemiecki, ale również bardziej nietypowe – włoski, rosyjski, bułgarski, portugalski.

 

Pracę rezydenta łatwo może dostać osoba posiadająca już licencję pilota wycieczek i doświadczenie w tym zawodzie. Jako stanowisko pokrewne, pracodawca bardzo chętnie przyjmie taką osobę.

 

 

Wymagania najczęściej stawiane kandydatom:

- zdolności organizacyjne,

- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

- otwartość i komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- elastyczność i gotowość do pracy,

- szybkość w działaniu,

- dobra znajomość danego języka obcego,

- umiejętność pracy na recepcji,

- dobra obsługa komputera,

- znajomość biurowych programów komputerowych,

- umiejętność pilotażu.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 30.05.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.:  http://www.edusfera.pl/artykuly,5.phphttp://rainbowtours.edu.pl/?2,akademia-rezydentow ). 

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!