Opis zawodu

obraz Maszynista kolejowy, metra

Maszynista kolejowy, metra

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Maszyniści kolejowi i metra obsługują i prowadzą lub pomagają w prowadzeniu lokomotyw: parowych, spalinowych, elektrycznych, elektro-dieslowskich oraz taboru pasażerskiego metra, drezyn i wózków motorowych, a także obsługują żurawie zamontowane na tych wózkach, posługując się przepisami i instrukcjami dotyczącymi ruchu pociągów oraz wykorzystując przyrządy zainstalowane w pojazdach.

Zadania, obowiązki:

- przygotowywanie pojazdów kolejowych do jazdy, wyposażanie ich w niezbędne narzędzia oraz sprawdzanie ich stanu technicznego;

- znajdowanie i usuwanie drobnych usterek występujących w różnych obwodach pojazdów;

- smarowanie części trących i uzupełnianie olejów i smarów w czasie pracy pojazdów;

- prowadzenie pojazdów na szlaku w różnych warunkach atmosferycznych podczas ruchu pociągów;

- prowadzenie taboru pasażerskiego metra;

- wykonywanie prac manewrowych wyznaczonych zakresem czynności;

- sporządzanie raportów służbowych oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu swojej pracy i pracy pojazdu kolejowego;

- prowadzenie oszczędnej gospodarki paliwami, olejami i smarami;

- współpraca z kierownikiem pociągu podczas prowadzenia prac na liniach kolejowych;

- posługiwanie się przepisami o ruchu kolejowym oraz sygnalizacji kolejowej;

- uczestniczenie w szkoleniach okresowych oraz egzaminach i poddawanie się obowiązkowym badaniom;

- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

obraz Maszynista kolejowy, metra

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego są: licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty. Obowiązek posiadania przez maszynistów nowych dokumentów wynika z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).

 

Warunki uzyskania licencji maszynisty zostały określone w art. 22 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym. Licencję wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

 

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

- nie była karana za przestępstwo umyślne,

- ukończyła 20 lat,

- ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

- spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne,

- odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.

 

Licencja maszynisty wydawana jest na okres 10 lat. Potem należy złożyć wniosek o jej odnowienie (ponowne sprawdzenie stan zdrowotnego, fizycznego, psychicznego).

 

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do licencji maszynisty kosztuje od 4000 do nawet 7000 zł.

Czas trwania zależy od ośrodków szkoleniowych – od 1 do 3 miesięcy.

 

 

Świadectwo maszynisty

Jednak licencja nie uprawnia jeszcze do prowadzenia pojazdu trakcyjnego. Uprawnia ona do dalszego szkolenia i odbycia praktyki u jednego z przewoźników, który uprawniony jest do wydania świadectwa maszynisty. Rozpoczęcie w pełni samodzielnej pracy następuje nawet po 1,5 roku.

 

Warunkami niezbędnymi do uzyskania świadectwa maszynisty są:

- posiadanie licencji maszynisty,

- odbycie szkolenia i zdanie egzaminu na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o transporcie kolejowym,

- spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w stosownych przepisach wykonawczych.

 

Rozróżnia się następujące kategorie uprwnień:

  • kategoria A – obejmująca lokomotywy manewrowe, pociągi robocze, pojazdy kolejowe do celów utrzymaniowych i lokomotywy używane do manewrów,
  • kategoria B – obejmująca przewóz osób lub rzeczy.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.08.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.wce.pl/www3/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=171, http://www.dolkom.pl/files/file/Procedura_wydawania_swiadectwa_maszynisty.pdf ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!