Opis zawodu

obraz Listonosz, Doręczyciel pocztowy

Listonosz, Doręczyciel pocztowy

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Doręcza odbiorcom różnego rodzaju przesyłki pocztowe, dokonuje wypłat, inkasuje należności, przyjmuje wpłaty.

Zadania, obowiązki:

- podejmowanie w urzędzie pocztowym, segregowanie i doręczanie odbiorcom: przesyłek listowych, wartościowych, paczek, telegramów, wezwań do rozmównicy telefonicznej, zawiadomień o przesyłkach itp.;

- dokonywanie wypłat: z przekazów pocztowych, rent i emerytur, z przekazów czekowych, należności rolnikom za płody rolne dostarczone do skupu;

- inkasowanie: opłat pocztowych, sum pobrania, należności celnych, utargów sklepowych, opłat telefonicznych i radiofonicznych;

- sprzedawanie: znaczków pocztowych, losów loterii, kalendarzy, czasopism itp.;

- przyjmowanie w rejonie: przesyłek pocztowych, telegramów, przekazów pocztowych, wpłat na rachunki bankowe oraz przedpłat na prenumeratę czasopism;

- należyte zabezpieczenie i sprawowanie pieczy nad przenoszoną gotówką, przesyłkami i dokumentami;

- przyjmowanie pełnomocnictw upoważniających do odbioru przesyłek pocztowych i kwot przekazów;

- opróżnianie pocztowych skrzynek nadawczych i doręczeniowych;

- udzielanie informacji o warunkach usług wykonywanych przez pocztę;

- rozliczanie się po powrocie z rejonu z doręczonych i nie doręczonych przesyłek oraz przekazów, pobranej, wypłaconej i zainkasowanej gotówki, przyjętych w rejonie przesyłek, telegramów i wpłat;

- sporządzanie awiz dla adresatów nieobecnych podczas obsługi rejonu;

- opisywanie przyczyn niedoręczenia lub zwrotu przesyłek i przekazów;

- przestrzeganie przepisów pocztowych, przepisów o ruchu drogowym oraz tajemnicy korespondencji, tajemnicy służbowej i państwowej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

obraz Listonosz, Doręczyciel pocztowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Listonosz każdego dnia pokonuje wiele kilometrów, dlatego dobry kandydat musi posiadać ogólny dobry stan zdrowia. Rejonem pracy może być centrum miasta, jego obrzeża, bądź wieś, przez co listonosz może poruszać się pieszo, rowerem, lub samochodem.

 

Najczęściej stawiane wymagania to:

- wykształcenie min. zawodowe,

- znajomość topografii danego miejsca,

- własny środek transportu (samochód, rower),

- dobra kondycja fizyczna.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 13.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!