Opis zawodu

obraz Kontroler biletów

Kontroler biletów

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje zadania związane z kontrolą biletową w miejskich środkach komunikacji zbiorowej, załatwia sprawy związane z przyjmowaniem należności uiszczanych przez pasażerów z tytułu opłat specjalnych oraz uczestniczy w różnych akcjach specjalnych.

Zadania, obowiązki:

- przeprowadzanie kontroli biletowych, załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem należności uiszczanych przez pasażerów z tytułu opłat specjalnych, składanie meldunków na pasażerów podróżujących bez ważnego biletu;

- składanie meldunków dotyczących zauważonych braków i usterek taboru komunikacyjnego, tras komunikacyjnych, awarii i zakłóceń w komunikacji;

- udzielanie pasażerom oraz służbie ruchu informacji dotyczących kursowania środków komunikacji masowej;

- przeprowadzanie kontroli kasowników w pojazdach komunikacji miejskiej;

- wykonywanie prac związanych z zapewnieniem kursowania środków komunikacji miejskiej w szczególnych sytuacjach (np. w okresie zimowym, podczas akcji specjalnych); kierowanie manewrowaniem i pilotowaniem pojazdów uszkodzonych itp.;

- obsługiwanie linii zielonych i imprezowych (sprzedaż biletów, ekspediowanie itp.);

- przestrzeganie obowiązków służbowych, określonych instrukcją dla służby ruchu;

- terminowe prowadzenie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej pracy (ceduły dziennej pracy, wszelkie raporty).

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

W związku z nowelizacją ustawy od 01.03.2011 kontrolerzy biletów posiadają więcej praw dotyczących zatrzymania osób nie posiadających biletu na przejazd. Dlatego osoba na tym stanowisku powinna cechować się sprawnością, siłą fizyczną, oraz wysoką odpornością  na stres.

 

Zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:

Art 33a.

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.

2) w razie niezapłacenia należności i nie okazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.

 

Ponadto, osoby które odmawiają zapłacenia należności i okazania dokumentu, bądź nie pozostały w miejscu kontroli lub miejscu wskazanym, podlegają karze grzywny.

 

Wymagania stawiane przez pracodawców to:

- zaświadczenie o niekaralności,

- odporność na sytuacje stresowe,

- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w ramach posiadanych kompetencji.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 13.11.2012. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.mzk-gorzow.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144:nowelizacja-ustawy-o-publicznym-transporcie-zbiorowym ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!