Opis zawodu

obraz Konduktor

Konduktor

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje zadania związane z obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego w zakresie prawidłowej pracy taboru kolejowego wchodzącego w skład pociągu, sprawdza bilety pasażerów oraz dba o odpowiednie warunki podróżowania.

Zadania, obowiązki:

- sprawdzanie stanu technicznego przydzielonych mu do obsługi wagonów, a zwłaszcza stopni i poręczy przy drzwiach wejściowych, mostków przejściowych i harmonii między wagonami, oświetlenia i ogrzewania wagonów, zaplombowania rękojeści hamulców bezpieczeństwa;

- podawanie sygnałów podróżnym i kierownikowi pociągu przed odjazdem;

- kontrola i sprzedaż biletów oraz informowanie podróżnych o przesiadkach i połączeniach komunikacyjnych;

- czuwanie nad bezpieczeństwem podróżnych i dbanie o ich wygodny przejazd;

- ­kontrolowanie przestrzegania przez pasażerów obowiązujących przepisów;

- zwracanie uwagi na sygnały nadawane z lokomotywy i ze stacji;

- wykonywanie pracy manewrowej przy obsłudze pociągów towarowych zbiorowych i innych;

- wykonywanie pracy zwrotniczego, jeżeli podczas prac manewrowych zachodzi potrzeba nastawienia zwrotnic ręcznie;

- dbanie o oświetlenie, ogrzewanie i czystość w przydzielonych mu przez kierownika pociągu wagonach;

- sprawdzanie po zakończeniu jazdy, czy wszyscy podróżni opuścili wagony i nie pozostawili rzeczy osobistych;

- zbieranie sygnałów, innego sprzętu przenośnego oraz pozostawionego przez podróżnych bagażu i przekazywanie go na stację;
­- rozliczanie się z wpływów za sprzedane bilety w wyznaczonej kasie.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

obraz Konduktor

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Praca konduktora nie wymaga konkretnego wykształcenia. Zawód ten należy jednak do odpowiedzialnych i wymagających ze względu na ciągłą styczność z klientami.

 

Aby zostać konduktorem należy ukończyć kurs, często organizowany spółki kolejowe. Na swoich stronach internetowych ogłaszają oni nabór na kurs, po którym spośród osób kończących go pozytywnie określona ilość kandydatów zostaje zatrudniona w firmie.

 

Wymagania stawiane kandydatom na kurs konduktora to:

- wykształcenie średnie,

- komunikatywna znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski),

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku konduktora,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy,

- odpowiedzialność,

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność.

 

Koszt kursu to ok. 4500 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.08.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://radom24.pl/artykul/czytaj/7593, http://pupleszno.pl/aktualnosci/wiadomosci-archiwalne/81-szkolenie-konduktor.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!