Opis zawodu

obraz Kierowca/Operator wózka jezdniowego/widłowego

Kierowca/Operator wózka jezdniowego/widłowego

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane
Ile zarabia w Polsce: 5000zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Obsługuje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym wózki akumulatorowe platformowe, podnośniki widłowe, układarki oraz wózki spalinowe, posługując się nimi przy załadunku, przewozie i rozładunku różnych surowców, półfabrykatów i towarów.

Zadania, obowiązki:

- codzienna obsługa wózka (dokonywanie oględzin zewnętrznych, zabezpieczanie cel baterii akumulatorów zgodnie z załączoną instrukcją, sprawdzanie działania układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego, sprawdzanie działania urządzeń sygnalizacyjnych, kontrolnych i sterowniczych, sprawdzanie poziomu oleju w przekładni napędowej i kierowniczej);

- wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz manewrowanie wózkiem i przemieszczanie towarów;

- pobieranie, sprawdzanie ilościowe i przekazywanie towarów odbiorcy oraz prowadzenie dokumentacji przewozowej;

- zabezpieczanie przewożonego towaru przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas załadunku, wyładunku oraz transportu;

- równomierne układanie ładunku na paletach, specjalnych podstawach lub klockach za pomocą obsługiwanego pojazdu;

- załadowywanie i wyładowywanie spaletyzowanych ładunków z wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych i przyczep;

- ustawianie spaletyzowanych materiałów w stosy, z uwzględnieniem ich dopuszczalnej wysokości i stateczności;

- składowanie, transportowanie i odpowiednie obchodzenie się z materiałami żrącymi, łatwopalnymi i utleniającymi się;

- przestrzeganie przepisów bhp.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

obraz Kierowca/Operator wózka jezdniowego/widłowego

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje na operatora wózka jezdniowego/widłowego uzyskać można w firmach szkoleniowych.

Dostępne są kursy dające tylko uprawnienia operatora wózka, lub kursy na magazyniera z obsługą wózków widłowych.

 

Warunki przyjęcia na kurs to:

- ukończona szkoła podstawowa;

- ukończone 18 lat;

- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

 

Kurs trwa ok. 65 godzin, i kosztuje w granicach 400-1000zł. Kończy się egzaminem, a certyfikaty wystawiane są zazwyczaj w języku polskim, angielskim i niemieckim, dzięki czemu są przydatne za granicą.

 

Dodatkowo w niektórych przedsiębiorstwach pracuje się na nietypowych wózkach jezdniowych. Wówczas należy odbyć kursy uzupełniające dające uprawnienia do operowania nimi.

Wyróżnia się następujące wózki jezdniowe:

- boczne (Reach truck);

- z unoszoną kabiną (man-up order picker);

- do bardzo wąskich korytarzy (VNA - Very Narrows Aisle).

 

Standardowo w przypadku pracy za granicą wymagana może być znajomość języka obcego (czasami w stopniu co najmniej komunikatywnym).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.08.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.grupakena.pl/m.263.Kursy_wozki_widlowe.html, http://www.bhpekspert.eu/kurs-na-wozki-widlowe,41.html, http://www.alfa.szkola.pl/wozki.html).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!