Opis zawodu

obraz Inżynier transportu – logistyk

Inżynier transportu – logistyk

Analizuje, projektuje i nadzoruje funkcjonowanie transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, wodnego i miejskiego oraz organizację i technologie transportu wewnętrznego i magazynowania (logistyka stosowana); organizuje transport i steruje nim.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie przepływu potoku środków transportu, towarów i pasażerów;

- rozpoznawanie stanu i przepustowości istniejących dróg i szlaków;

- wydawanie orzeczeń dotyczących konieczności modernizacji dróg, szlaków, dworców itp.;

- udział w opracowywaniu nowych urządzeń sterujących i mierzących natężenie ruchu;

- planowanie układów komunikacyjnych międzyregionalnych i miejskich;

- organizowanie współpracy poszczególnych rodzajów transportu, jak również korelacji w zakresie jednego środka transportu;

- kształtowanie i wymiarowanie przepływu materiałów i informacji w układach transportowo-magazynowych, zakładowych i międzyzakładowych systemach logistycznych;

- analizowanie i okresowe ocenianie jakości i kosztów usług magazynowo-transportowych oraz opracowywanie ich modernizacji;

- analizowanie i ocenianie funkcjonowania infrastruktury transportu, jak telekomunikacja, zabezpieczenie potrzeb energetycznych, zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska, możliwości transportu lokalnego, zaopatrzenie w paliwa itp.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Najlepsze przygotowanie do tego zawodu zapewnia uczelnia wyższa o kierunku logistyka. Po gimnazjum można dokonać wyboru drogi:

- liceum ogólnokształcące (profil matematyczny, fizyczny itp.), a po tym udać się na studia logistyczne,

- technikum logistyczne, gdzie po 4 latach uzyskuje się tytuł zawodowy technika logistyka, podczas nauki odbywa się cenne praktyki. Po zdaniu matury wiele osób kontynuuje naukę na studiach wyższych, co daje wieloletnie, solidne przygotowanie do pracy w zawodzie.

 

Osoby dobrze władające językami obcymi mogą dostać pracę w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach sektora transportu i logistyki.

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców to m.in.:

- wykształcenie wyższe logistyczne,

- dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego,

- dokładność, sumienność,

- analityczne myślenie,

- dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 11.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://zszwabrzezno.neostrada.pl/logistyk.htm, http://www.am.szczecin.pl/wydzial-wiet/kierunki-studiow-wiet/logistyka-studia-i-stopniahttp://www.careerwithdegree.com/logistics-degree-description/  ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!