Opis zawodu

obraz Technik weterynarii

Technik weterynarii

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zadania, obowiązki:

- określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;

- zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;

- wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;

- pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa;

- wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego;

- określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;

- poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego;

- asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;

- pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;

- zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

- przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów;

- przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;

- przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych;

- prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.;

- prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej;

- mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego;

- prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Technik weterynarii

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Technik weterynarii może podjąć pracę w lecznicach weterynaryjnych, zakładach hodowli zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych czy w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej.

 

 

Możliwości zdobycia kwalifikacji do podjęcia pracy jako technik weterynarii:

 

Technikum – dla absolwentów gimnazjum

Nauka trwa 4 lata. Ukończenie szkoły skutkuje uzyskaniem tytułu zawodowego technika weterynarii, wykształcenia średniego, oraz możliwości przystąpienia do matury. Kontynuacja nauki po pozytywnym wyniku matury możliwa jest na uczelniach wyższych – Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej, co umożliwia zdobycie zawodu lekarza weterynarii.

 

 

Policealne szkoły zawodowe

Warunkiem przyjęcia do szkół jest posiadanie wykształcenia średniego (często bez konieczności posiadania matury). Nauka trwa 2 lata, a absolwent również uzyskuje tytuł zawodowy technika weterynarii.

 

 

Najczęstsze wymagania stawiane w ofertach o pracę:

- wykształcenie średnie zawodowe-weterynaryjne,

- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 20.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.:  http://www.lo29.edu.pl/pl/technik-weterynarii,  http://www.marszew.pl/rekrutacja/technik_weterynarii-34.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!