Opis zawodu

obraz Ogrodnik, Technik ogrodnik

Ogrodnik, Technik ogrodnik

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Ogrodnicy planują i wykonują niezbędne prace przy uprawie i zbieraniu warzyw; uprawiają i zbierają owoce z drzew i krzewów; uprawiają drzewa, krzewy ozdobne i kwiaty; zbierają również dzikie owoce i zioła celem sprzedaży na targowisku lub regularnej dostawy do handlu hurtowego czy organizacji handlowych. Prowadzą jedną lub kilka upraw, uzupełniających się płodozmianem, terminarzem prac lub umożliwiających pełniejsze wykorzystanie obiektów gospodarskich lub maszyn, dla osiągnięcia najlepszych cen zbytu. W grupie tej znajdują się także wykwalifikowani robotnicy pracujący w gospodarstwach ogrodniczych, wykonujący zadania zgodnie z poleceniami kierujących gospodarstwem.

 

Technik ogrodnik

Kieruje pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz pomaga w prowadzeniu badań w tym zakresie; stosuje odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w określonym czasie; dobiera narzędzia i sprzęt ogrodniczy do poszczególnych czynności.

Zadania, obowiązki:

Ogrodnik

- przygotowywanie gleby, jej użyźnianie, sianie, sadzenie, opryskiwanie roślin, zbieranie warzyw i kwiatów; uprawianie drzew i krzewów owocowych;

- uprawianie drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów;

- uprawianie warzyw i innych produktów ogrodniczych;

- zbieranie dzikich owoców i roślin;

- składowanie i proste przetwarzanie płodów;

- dostarczanie produktów na rynek

 

Technik ogrodnik

- dobieranie gatunków i odmian roślin ogrodniczych oraz zaopatrywanie się w potrzebne nasiona, cebulki, sadzonki, materiał szkółkarski, potrzebne do produkcji lub zagospodarowania terenów zieleni;

- przygotowywanie podłoży do produkcji ogrodniczej oraz stosowanie odpowiedniej uprawy gleby, odpowiednich narzędzi ogrodniczych i nawożenia;

- dobieranie terminu siania lub sadzenia, kierowanie siewem nasion oraz sadzeniem drzewek owocowych i ozdobnych;

- prowadzenie selekcji materiału hodowlanego, ustalanie i sporządzanie mieszanek traw na trawniki;

- kierowanie przygotowywaniem kwietników do obsadzenia i sadzeniem kwiatów jednorocznych i bylin oraz obsadzanie i pielęgnowanie waz kwiatowych;

- prowadzenie prac pielęgnacyjnych upraw, nasadzeń i starych drzew oraz kierowanie ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami, wykonywanie zabiegów leczniczych, dokonywanie inwentaryzacji;

- kierowanie ścinaniem oraz karczowaniem starych drzew w sadach i na ulicy, cięciem i formowaniem drzew i krzewów w sadach, parkach, zieleńcach i na ulicach przy użyciu sprzętu mechanicznego;

- klasyfikowanie roślin oraz zbiorów zgodnie z normami branżowymi;

- dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych;

- prowadzenie zapyleń i krzyżówek w celu otrzymania nowych odmian roślin;

- kierowanie przesadzaniem drzew przy użyciu sprzętu mechanicznego, z zapewnieniem warunków ich przyjęcia się, wzrostu i rozwoju;

- kierowanie cięciem i formowaniem żywopłotów;

- kierowanie zbiorem płodów ogrodniczych oraz przygotowywanie ich do przechowywania w okresie zimowym, prowadzenie sprzedaży materiału roślinnego i zbiorów;

- odczytywanie projektów budowy sadów, terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Ogrodnik, Technik ogrodnik

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby zdobyć kwalifikacje w zawodzie ogrodnika, można wybrać kształcenie w szkołach zawodowych, technikach, jak i kursach zawodowych. Dodatkowo do pracy przydaje się posiadanie prawa jazdy, lub uprawnień do kierowania wózkiem widłowym.

 

Wymagania najczęściej spotykane w ofertach pracy:

- wykształcenie kierunkowe,

- dobra kondycja fizyczna,

- prawo jazdy kat. B,

- mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,

- umiejętność obsługi maszyn ogrodniczych.

 

 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe

Nauka trwa 3 lata. Kończy się egzaminem zawodowym.

Absolwent otrzymuje:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe,

- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogrodnika.

 

Technika Ogrodnicze – dla absolwentów gimnazjum

Nauka trwa 4 lata. Kończy się egzaminem zawodowym oraz maturą.

Absolwent otrzymuje:

- wykształcenie średnie,

- tytuł zawodowy technika ogrodnika,

- możliwość nauki w szkołach wyższych (po pozytywnym zdaniu matury)

 

Szkolenia, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – dla pełnoletnich

Forma kursów pozwala zdobyć nowy zawód, przekwalifikować się osobom dorosłym.

Czas trwania szkoleń jest bardzo zróżnicowany, np. kurs zawodowy w ZDZ na technika ogrodnika trwa 140-150 godzin i kosztuje ok. 1500 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 21.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://zsbelska.republika.pl/zasadnicza.htm, http://www.zsrckpbujny.com/index.php?option=com_content&view=article&id=563:technikum-ogrodnicze&catid=20:rekrutacja-20122013, http://www.zdz.katowice.pl/kursy/ogrodnictwo-i-lesnictwo/ogrodnik-terenow-zieleni,18,10,263,15 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!