Opis zawodu

obraz Lekarz weterynarii

Lekarz weterynarii

 • Wykształcenie wyższe: Wymagane
 • Wskazane kierunki: Weterynaria

Rozpoznaje i zwalcza choroby zwierząt, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęcego.

Zadania, obowiązki:

- badanie stanu zdrowia zwierząt i rozpoznawanie chorób;

- leczenie zwierząt chorych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych;

- zwalczanie chorób hodowlanych, pasożytniczych i chorób zaraźliwych;

- prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych;

- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;

- badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

- sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno

- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

- badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ze swej działalności;

- prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem;

- upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej i higieny produkcji zwierzęcej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Lekarz weterynarii

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Lekarz weterynarii pracuje w zakładach leczniczych dla zwierząt, w państwowej służbie weterynaryjnej lub w placówkach naukowych. Aby podjąć karierę zawodową musi uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Warunki uzyskania tego prawa określone zostały w art. 2 ust 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

 

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznaje Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna właściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następującym warunkom:

 

- posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej,

- posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię lub uczelnię zagraniczną uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zawodu lekarza weterynarii,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- wykazuje nienaganną postawę etyczną,

- korzysta w pełni z praw publicznych.

 

 

Specjalizacja weterynaryjna

 

Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest co najmniej 2 letnie doświadczenie w zawodzie.

 

Specjalizacyjne studia podyplomowe oferują Wydziały Medycyny Weterynaryjnej. Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Studia są płatne, od ok. 1400 do nawet 2500 zł za semestr.

Absolwenci mogą przystąpić do składania egzaminu państwowego i uzyskania tytułu lekarza weterynarii - specjalisty z zakresu danej specjalizacji.

 

Dziedziny weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty:
Choroby przeżuwaczy,

 • Choroby koni, 
 • Choroby trzody chlewnej,
 • Choroby psów i kotów
 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych,
 • Choroby zwierząt futerkowych,
 • Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych,
 • Choroby ryb, 
 • Choroby owadów użytkowych,
 • Choroby zwierząt nieudomowionych,
 • Rozród zwierząt,
 • Chirurgia weterynaryjna,
 • Radiologia weterynaryjna, 
 • Prewencja weterynaryjna i higiena pasz,
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna,
 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna.

Treść Rozporządzenia wydanego w sprawie zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii można znaleźć tutaj: http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=szkolenia1

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 20.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://up.lublin.pl/kierunek-weterynaria/, http://www.wet.up.wroc.pl/index.php/uwaga-nabor-na-studia-hzr, http://www.wilw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=27).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!