Opis zawodu

obraz Inżynier rolnictwa

Inżynier rolnictwa

  • Wykształcenie wyższe: Wymagane
  • Wskazane kierunki: Rolnictwo

Prowadzi badania i opracowuje nowe lub udoskonala istniejące metody upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin; organizuje i nadzoruje produkcję roślin w dużych gospodarstwach rolniczych.

Zadania, obowiązki:

- prowadzenie badań mających na celu otrzymanie nowych odmian roślin uprawnych (np. odpornych na choroby i szkodniki) oraz opracowywanie technologii produkcji tych odmian;

- doskonalenie metod produkcji nasiennej, przechowalnictwa nasion, oceny i kwalifikacji polowej;

- prowadzenie badań dotyczących nowoczesnych technik ochrony roślin, ekologicznych środków biologicznych oraz opracowywanie metod bezpiecznego stosowania i kontroli pozostałości pestycydów w produkcji roślinnej i glebie;

- opracowywanie nowoczesnych metod prognozowania i sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników i chwastów;

- opracowywanie nowych metod ochrony i rekultywacji gruntów, upraw roli, płodozmianów, nawożenia itp.;

- organizowanie produkcji, podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i technologii produkcji roślinnej (w zależności od warunków klimatycznych, glebowych, potrzeb rynku itp.), planowanie płodozmianów, organizowanie parku maszynowego, zaopatrzenia w nawozy, środki ochrony roślin oraz zapewnianie odpowiedniej kadry pracowników;

- organizowanie i nadzorowanie prac związanych z produkcją roślinną (uprawa roli, nawożenie, siew lub sadzenie roślin, zbiór i przygotowanie plonów do sprzedaży lub przechowywania);

- prowadzenie lustracji roślin uprawnych i podejmowanie niezbędnych działań w przypadku zagrożenia upraw przez szkodniki, choroby;

- organizowanie i kontrolowanie selekcji i dokonywanie kwalifikacji na plantacjach nasiennych;

- nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w przypadku stosowania środków chemicznych, jak również zasad właściwego magazynowania i transportu plonów.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Inżynier rolnictwa

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Absolwent uczelni wyższej jest w pełni przygotowany do podjęcia zawodu.

 

W przypadku chęci prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kat. B, a dodatkowo aby samodzielnie kierować maszynami rolniczymi należy uzyskać prawo jazdy kat. T. Koszt kursu na kategorię T to ok. 1000 zł, egzamin praktyczny i teoretyczny kosztuje łącznie ok. 150 zł.

 

 

Miejsca zatrudnienia

- administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem;

- usługi i doradztwo rolnicze;

- przedsiębiorstwa zajmujące się skupem i obrotem produktów roślinnych;

- specjalistyczne gospodarstwa rolne;

- instytuty naukowo-badawcze;

- jednostki doradcze związane z rolnictwem;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.08.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.naukajazdy.bydgoszcz.pl/t.php, http://mord.krakow.pl/egzaminowanie/artykul/a,148,oplaty-za-egzamin.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!