Opis zawodu

obraz Inżynier ogrodnictwa

Inżynier ogrodnictwa

  • Wykształcenie wyższe: Wymagane
  • Wskazane kierunki: Ogrodnictwo

Organizuje i nadzoruje produkcję ogrodniczą w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się tą dziedziną oraz buduje, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni; prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe technologie i hodowlę roślin ogrodniczych oraz prowadzi doradztwo, prace projektowe i rzeczoznawstwo w zakresie ogrodnictwa w określonych specjalnościach.

Zadania, obowiązki:

- prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i opracowywanie lub udoskonalanie metod upraw;

- prowadzenie badań w dziedzinie hodowli roślin ogrodniczych i opracowywanie nowych lub udoskonalonych metod hodowli;

- projektowanie zieleńców i terenów zielonych w osiedlach oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonawstwem i pracami konserwatorskimi;

- opracowywanie instrukcji technologicznych dla produkcji roślin ogrodniczych, uprawianych w otwartym gruncie i pod osłonami;

- opracowywanie instrukcji ochrony roślin ogrodniczych przed chwastami, chorobami i szkodnikami, wdrażanie ich do praktyki oraz nadzór nad wykonawstwem odpowiednich zabiegów sprzętem mechanicznym;

- opracowywanie wymogów jakościowych produktów oraz norm jakościowych dla owoców, warzyw, kwiatów;

- prowadzenie doradztwa fachowego we własnym zakresie lub z ramienia instytucji do tego powołanych przez państwo, samorząd terytorialny, jednostki gospodarcze i społeczne;

- sprawowanie nadzoru nad pracami i działalnością związaną z rozwojem ogrodnictwa, prowadzoną przez różne podmioty gospodarcze z ramienia urzędów państwowych, samorządowych i organizacji, które zatrudniają w tym zakresie specjalistów ogrodników;

- współpraca z wydawnictwami, zajmującymi się tematyką ogrodniczą i opracowywanie dla nich: podręczników, poradników, artykułów ulotek itp. z zakresu ogrodnictwa, w celu upowszechniania wiedzy ogrodniczej i wdrażania osiągnięć nauki w tym zakresie;

- prowadzenie działalności handlowej w zakresie zaopatrzenia ogrodnictwa w niezbędne środki produkcji i organizacji zbytu produktów ogrodniczych na rynek wewnętrzny i eksport;

- współpraca z placówkami naukowymi, innymi zakładami, specjalistami innych dziedzin celem rozwiązania zaistniałych problemów oraz wdrażania postępu technicznego;

- śledzenie nowych opracowań i studiowanie literatury fachowej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Inżynier ogrodnictwa

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Wymagania najczęściej spotykane w ofertach pracy:

- wykształcenie wyższe ogrodnictwo lub pokrewne,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- dobra organizacja pracy własnej,

- samodzielność i dokładność,

- systematyczność i odpowiedzialność.

 

 

Miejsca zatrudnienia:

- własne gospodarstwo ogrodnicze;

- przetwórstwo owocowo-warzywne;

- administracja;

- usługi i doradztwo ogrodnicze;

- specjalistyczne gospodarstwa;

- instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe;

- jednostki doradcze i upowszechniania wiedzy ogrodniczej;

- instytucje związane z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 21.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!