Opis zawodu

obraz Inżynier mechanizacji rolnictwa

Inżynier mechanizacji rolnictwa

  • Wykształcenie wyższe: Wymagane
  • Wskazane kierunki: Rolnictwo

Planuje i kontroluje eksploatację maszyn i urządzeń rolniczych, służących do uprawy i nawożenia pól, zbioru płodów rolnych, deszczowania pól i mechanizacji prac hodowlanych; dobiera maszyny i narzędzia rolnicze do prac polowych stosownie do warunków agrotechnicznych.

Zadania, obowiązki:

- prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych oraz doborem ich do rodzaju upraw i warunków agrotechnicznych;

- projektowanie przedsiębiorstw mechanizacji oraz sporządzanie projektów zmechanizowania gospodarstw rolnych;

- organizowanie i nadzorowanie zaplecza obsługowo-naprawczego;

- kierowanie demontażem i montażem maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

- opracowywanie technologii napraw uszkodzonych części i zespołów maszyn i urządzeń rolniczych;

- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów technicznych i napraw);

- nadzorowanie odbioru technicznego maszyn i urządzeń rolniczych po naprawie;

- planowanie i kontrolowanie zaopatrzenia w części wymienne, energię, paliwa i inne materiały eksploatacyjne;

- kontrolowanie prowadzenia dokumentacji dotyczącej jakości wykonywanej pracy, zużytych środków ochrony roślin, nawozów itp.;

- organizowanie szkoleń pracowników oraz opracowywanie ich tematyki ;

- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;

- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Inżynier mechanizacji rolnictwa

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!