Opis zawodu

obraz Sportowiec zawodowy

Sportowiec zawodowy

Sportowiec podnosi maksymalnie sprawność fizyczną (ruchową) swojego organizmu w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu efektywnego udziału we współzawodnictwie oraz osiągania wymiernych korzyści materialnych i innych satysfakcji.

Zadania, obowiązki:

- określenie własnych predyspozycji psychofizycznych do uprawiania określonej dyscypliny i konkurencji sportowej;

- samodzielne bądź zespołowe podejmowanie treningów opartych na własnej wiedzy lub wskazówkach trenera;

- określanie swojej pozycji zawodowej: przynależności członkowskiej do konkretnej organizacji lub podpisywanie stosownego kontraktu;

- określanie (wraz z trenerem) celu strategicznego swojej kariery zawodniczej, celów pośrednich i zadań do wykonania w poszczególnych cyklach szkoleniowych;

- współdziałanie w opracowaniu szczegółowego planu szkoleniowego, z uwzględnieniem jego podstawowych zasad;

- rzetelne realizowanie planu szkolenia; udział w wyznaczonych zawodach sparingowych i mistrzowskich;

- zapewnianie sobie właściwej opieki lekarskiej, higienicznego trybu życia, właściwego wyposażenia sprzętowego, ubezpieczenia i innych warunków niezbędnych w procesie intensywnego szkolenia;

- podejmowanie maksymalnego wysiłku dla osiągnięcia jak najlepszego wyniku w czasie zawodów i stosowanie sposobów walki dozwolonych regulaminem;

- udział we współzawodnictwie (walce) i przestrzeganie zasad fair play oraz unikanie stosowania środków dopingu niedozwolonego;

- nieustanne kształtowanie swoich cech motorycznych: szybkości, siły, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, gibkości i skoczności.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Sportowiec zawodowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawodowy sportowiec nie musi posiadać określonych kwalifikacji ani wykształcenia. Jego rozwój kariery zależy od predyspozycji, poświęcenia, odpowiednich treningów i prowadzenia przez trenera.

 

 

Jednak aby uprawiać zawodowo sport wyczynowy należy uzyskać licencję i posiadać aktualne badania lekarskie.

 

„1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegającym się o orzeczenie lekarskie do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu oraz zawodnikom pomiędzy21. a23. rokiem życia.”

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich(…)

 

 

Licencję na uprawianie zawodowo dyscypliny sportu wydaje Polski Związek danej dyscypliny, na wniosek osoby zainteresowanej. Najczęściej należy być członkiem danego związku, bądź, należeć do klubu będącego członkiem związku.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 11.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!