Opis zawodu

obraz Instruktor spadochronowy

Instruktor spadochronowy

Szkoli grupy uczniów-kandydatów oraz członków personelu latającego w skokach spadochronowych, prowadząc zajęcia teoretyczne, przygotowania naziemne, praktyczne szkolenia i treningi w skokach spadochronowych z samolotów, śmigłowców i szybowców, wg podziału na szkolenie sportowe oraz przygotowanie do skoków ratowniczych w czasie wypadków lotniczych.

Zadania, obowiązki:

- przygotowywanie oraz prowadzenie wykładów i ćwiczeń z teorii i techniki skoku spadochronowego;

- prowadzenie szkolenia w zakresie układania spadochronów przez uczniów

- skoczków i osoby przygotowujące się do uzyskania uprawnień "układaczy spadochronów";

- organizowanie i prowadzenie ćwiczeń praktycznych, przygotowujących do wykonania skoków spadochronowych ze statków powietrznych;

- szkolenie kandydatów na instruktorów spadochronowych i skoczków spadochronowych wyczynowych;

- organizowanie i prowadzenie praktycznego szkolenia w powietrzu;

- prowadzenie dokumentacji szkolenia, treningu i wyczynu;

- przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów w czasie pracy, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa wykonywania skoków spadochronowych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Instruktor spadochronowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód instruktora spadochronowego dostępny jest tylko dla bardzo doświadczonych skoczków.

Po pierwsze należy uzyskać Świadectwo Kwalifikacji (JP), następnie mając odpowiednią ilość skoków można przystąpić do kursu na uprawnienia instruktorskie, które aktualnie – po nowelizacji ustawy 18 września 2011r. - wpisywane są do Świadectwa Kwalifikacji.

 

„Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż po wejściu w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw tj. po dniu 18 września 2011 r., nie ma podstaw prawnych do wydawania licencji skoczków spadochronowych zawodowych CDL(P) i wpisywanych do nich uprawnień: PJIR, GPJIR, AFF oraz TANDEM (…)”

Źródło: http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1651&Itemid=255

 

 

 

1. Świadectwo Kwalifikacji (JP)

 

Dokument ten potwierdza kwalifikacje skoczka spadochronowego i uprawnia go do wykonywania skoków spadochronowych bez nadzoru instruktora spadochronowego. Wydawany jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

 

Wymagania do przystąpienia do egzaminu:

- ukończone 16 lat (nieletni ze zgodą opiekunów prawnych),

- wykształcenie co najmniej podstawowe,

- odpowiednie orzeczenie lotniczo-lekarskie (III klasy),

- ukończony kurs spadochronowy (zaświadczenia z Ośrodka Szkolenia Spadochronowego),

 

Egzamin państwowy - teoretyczny i praktyczny - zdaje się u egzaminatora komisji egzaminacyjnej ULC.

Po pozytywnie zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa ULC wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PJ.

 

Podczas kursu wykonuje się co najmniej 50 skoków, co najmniej 10 skoków na naukę wykonywania ewolucji lub zespołowej akrobacji, oraz zdobywa się umiejętności układania spadochronu głównego, sterowania położeniem ciała podczas swobodnego spadania, lądowania w wyznaczonym miejscu i określania miejsca zrzutu.

 

 

 

2. Uprawnienia instruktorskie

 

PJIR - Parachute jumper instructor rating / uprawnienie instruktora spadochronowego

 

Uprawnienia instruktorskie dodatkowe:

  • AFF - Accelerated FreeFall / instruktor spadochronowy AFF (przyspieszonej nauki swobodnego spadania)
  • Tandem – Tandem pilot / Pilot Tandemu

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

- posiadanie ważnego Świadectwa Kwalifikacji,

- co najmniej 500 wykonanych skoków,

- ukończone 18 lat,

- co najmniej średnie wykształcenie.

- odpowiednie orzeczenie lotniczo-lekarskie (II klasy),

 

Egzamin państwowy - teoretyczny i praktyczny - zdaje się u egzaminatora komisji egzaminacyjnej ULC.

Po pozytywnie zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa ULC wniosek o wpisanie uzyskanego uprawnienia do Świadectwa Kwalifikacji PJ.

 

Koszt kursu to ok. 2000-2500 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 11.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://lotniczapolska.pl/Spadochronowy-kurs-instruktorski,23309, http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1651&Itemid=255, http://www.skydive-video.pl/uprawnienia, http://www.skydive.pl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=54 ).

 

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!