Opis zawodu

obraz Realizator programu telewizyjnego

Realizator programu telewizyjnego

Zajmuje się artystyczną organizacją programu, współpracując z reżyserem lub autorem (redaktorem), celem zgodnego z założeniami przygotowania programu od strony realizacyjnej, jego terminowego nagrania i montażu lub bezpośredniej emisji; działa na planie zdjęciowym jako bezpośredni zwierzchnik ekipy realizacyjnej.

Zadania, obowiązki:

- zapoznawanie się ze scenariuszem, konspektem i założeniami programowymi;

- uczestniczenie w sporządzaniu dokumentacji programu i w innych spotkaniach, w celu określenia wraz z pozostałymi przedstawicielami ekipy realizacyjnej technologii jego realizacji;

- opracowywanie scenopisu programu i przestrzeganie wykonywania jego założeń;

- ustalanie ze scenografem oprawy plastycznej programu oraz konsultowanie jej z pozostałymi realizatorami;

- dbanie o właściwą kompozycję obrazu, nagranego lub emitowanego programu;

- akceptowanie wraz z realizatorem programu projektu scenograficznego;

- uczestniczenie w przeglądach materiałów, próbach sytuacyjnych, dokrętkach realizowanych różnymi technikami, stanowiących element programu;

- miksowanie realizowanego programu za pomocą urządzeń elektronicznych podczas prób, rejestracji i emisji, przy zachowaniu właściwej kompozycji nagranego lub emitowanego programu;

- reżyserowanie prostych form inscenizacyjnych w programach, w których nie występuje reżyser;

- uczestniczenie w montażu jako osoba współodpowiedzialna za jakość artystyczną;

- uczestniczenie w kolaudacji programu i realizacji zaleceń komisji kolaudacyjnej;

- odpowiadanie za właściwe, zgodne z założeniami, przygotowanie programu od strony realizacyjnej, jego terminowe nagranie i montaż lub bezpośrednią emisję;

- prawidłowe i terminowe wypełnianie karty realizacyjnej programu oraz przekazywanie jej do wydziału realizacji.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Realizator programu telewizyjnego

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!