Opis zawodu

obraz Prezenter telewizyjny

Prezenter telewizyjny

  • Wykształcenie wyższe: Częściej wymagane

Dokonuje analizy treściowej tekstu oraz prezentuje go, dbając o dobrą dykcję, właściwą impostację głosu oraz operując mimiką czy gestem.

Zadania, obowiązki:

- zapoznawanie się ze scenopisem, tekstem informacyjnym czy tekstem komentarza i sprawdzanie jego poprawności językowej;

- dokonywanie analizy treściowej tekstu;

- przeprowadzanie prób tekstowych i prób głosowych przed mikrofonem;

- właściwe przygotowywanie swojego wyglądu i ubioru;

- prezentacja tekstu lub wykonanie komentarza;

- dbałość o kulturę słowa, sprawność aparatu głosowego, dobrą dykcję, umiejętności odczytywania tekstów w językach obcych;

- dbanie o właściwą impostację głosu;

- umiejętne operowanie gestem i mimiką.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Prezenter telewizyjny

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!