Opis zawodu

obraz Organizator widowni

Organizator widowni

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Pozyskuje zlecenia indywidualne i zbiorowe na sprzedaż biletów na imprezy i widowiska: artystyczne, rozrywkowe, sportowe, festiwalowe, handlowe itp., oferowane przez przedsiębiorstwa i agencje; prezentuje i promuje imprezy i widowiska; pośredniczy w sprzedaży biletów; zapewnia pełne wykorzystanie miejsc na widowni.

Zadania, obowiązki:

- poznawanie rynku potencjalnych klientów zbiorowych: przedszkoli, szkół, zakładów pracy, domów pomocy społecznej itp.;

- gromadzenie informacji o preferencjach potencjalnych klientów dotyczących repertuaru, oprawy muzycznej imprezy lub widowiska oraz występujących aktorów;

- oferowanie klientom zbiorowym i indywidualnym biletów na imprezy i widowiska;

- zapoznawanie się z repertuarem i jakością imprez oferowanych przez teatry, filharmonie, kabarety, rewie, zespoły muzyczne, przedsiębiorstwa i agencje oraz indywidualnych artystów;

- promowanie imprez i widowisk; rozsyłanie plakatów reklamujących imprezy i widowiska, prowadzenie bezpośrednich rozmów o walorach oferowanych imprez i widowisk;

- redagowanie ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych itp. o imprezach i widowiskach;

- zawieranie umów z klientami zbiorowymi na sprzedaż biletów;

- prowadzenie rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami i agencjami organizującymi imprezy i widowiska;

- obsługiwanie telefonów, faksów, komputerów i kserokopiarek.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!