Opis zawodu

obraz Organizator imprez sportowych

Organizator imprez sportowych

  • Wykształcenie wyższe: Częściej niewymagane
  • Wskazane kierunki: Zarządzanie

Działając samodzielnie lub jako przedstawiciel klubu, związku sportowego bądź zawodnika, inicjuje i utrzymuje kontakty pomiędzy instytucjami sportowymi, innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz pośredniczy w zawieraniu umów dotyczących organizacji imprez sportowych, sponsorowania i reklamowania działalności sportowej, pozyskiwania reklamy dla zysku oraz przeniesień (transferów) zawodników na terenie kraju i poza jego granicami.

Zadania, obowiązki:

- gromadzenie informacji o wartości zespołów sportowych oraz poszczególnych zawodników w klubach sportowych;

- gromadzenie informacji o sytuacji finansowej. klubów i zawodników oraz ich aspiracjach sportowo-finansowych;

- opracowywanie propozycji rozgrywek pomiędzy klubami sportowymi oraz zawodnikami, korzystnych zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym dla zainteresowanych stron;

- opracowywanie propozycji przeniesień (transferów) stałych oraz wypożyczeń zawodników z jednego klubu sportowego do drugiego;

- inicjowanie i organizowanie spotkań pomiędzy instytucjami sportowymi (głównie klubami) w sprawach rozgrywek towarzyskich oraz transferów;

- przygotowywanie merytorycznych i formalnie poprawnych umów, zawieranych przez zawodników, kluby sportowe i inne instytucje w sprawach stanowiących przedmiot negocjacji; negocjowanie umów oraz doprowadzanie do ich podpisania;

- wyszukiwanie sponsorów wspomagających materialnie klub lub konkretnych zawodników;

- organizowanie zyskownej działalności reklamowej przed i w trakcie imprez sportowych;

- promocja zespołów sportowych i zawodników;

- czuwanie nad realizacją zawartych umów, w granicach upoważnień zleconych przez kontrahentów.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Organizator imprez sportowych

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!