Opis zawodu

obraz Dziennikarz

Dziennikarz

Dziennikarz uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Zadania, obowiązki:

- zbieranie i przekazywanie informacji i wiadomości o faktach, wydarzeniach, poglądach i opiniach interesujących opinię publiczną;

- opracowywanie, selekcja i redagowanie tekstów;

- utrzymywanie kontaktu z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego;

- przeprowadzanie rozmów i wywiadów i opracowywanie ich w formie gotowej do publikacji;

- adiustacja tekstów przeznaczonych do publikacji;

- opracowywanie depesz agencyjnych i innych materiałów do publikacji;

- opracowywanie koncepcji lub linii programowej środków masowego przekazu;

- współpraca z grafikami, fotoreporterami i działem technicznym, w celu nadania odpowiedniego kształtu graficznego i wizualnego materiałom przeznaczonym do publikacji;

- utrzymywanie kontaktu z odbiorcami (czytelnikami, słuchaczami), w celu poznania ich zainteresowań i opinii lub wpływania na nią;

- uczestniczenie w dialogu społecznym na ważne i aktualne tematy, kształtowanie postaw sprzyjających przestrzeganiu demokratycznych reguł życia społecznego i politycznego.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Dziennikarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

„Dziennikarstwo jest zawodem dostępnym dla każdego, kto wykazuje niezbędne zdolności i opanuje warsztat pracy. Choć czasem w zawodzie tym pracują inteligentni i utalentowani ludzie ze skromniejszym wykształceniem -  średnim lub niepełnym wyższym - to jednak najlepszą rekomendacją jest dyplom wyższej uczelni. Dogodnym punktem wyjścia są studia dziennikarskie, ale w wielu wypadkach cenione jest też inne fachowe wykształcenie(…)”

Źródło: Przewodnik po zawodach, wyd. II

 

Inne fachowe wykształcenie ma znaczenie w przypadku pracy dziennikarskiej w konkretnej specjalistycznej branży, do której dziennikarz czy korespondent powinien posiadać fachową wiedzę (np. ekonomia, sport, politologia, informatyka, kultura i sztuka).

 

 

Oprócz kształcenia na uczelniach wyższych, dostępne są również kursy zawodowe i szkoły policealne z dziennikarstwa.

Zarówno kursy jak i szkoły policealne realizują roczny program, ok. 280-300 godzin.

 

 

Wymagania stawiane najczęściej w ogłoszeniach:

- doskonała znajomość i wyczucie języka polskiego,

- co najmniej dobra znajomość języka angielskiego,

- mile widziana znajomość innych języków obcych,

- preferowane wykształcenie: pedagogika, dziennikarstwo, socjologia (nie zawsze),

- dokładność i terminowość,

- umiejętność pisania i redagowania tekstów,

- bogate, zróżnicowane słownictwo i styl,

- pisanie według zasad interpunkcji, gramatyki  oraz ortografii.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 10.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.copernicus.edu.pl/?p=kategorie&id=44, http://www.apedukacja.pl/dziennikarstwo,261.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!