Opis zawodu

obraz Ubojowy, Rozbieracz, Wykrawacz

Ubojowy, Rozbieracz, Wykrawacz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Ubojowy

Dokonuje uboju zwierząt rzeźnych po uprzednim ich oszołomieniu i obróbki poubojowej tusz. Zadanie wykonuje z zachowaniem zasad humanitarnego uboju, utrzymywania odpowiednich parametrów technologicznych oraz przestrzegania warunków sanitarno-higienicznych.

 

Rozbieracz, Wykrawacz

Wykonuje czynności związane z rozbiorem na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i baranich wg wymagań rynku krajowego lub zagranicznego oraz dokonuje wykrawania elementów zasadniczych na mięsa drobne oraz elementy handlowe z zachowaniem przepisów sanitarno-higienicznych oraz bhp.

Zadania, obowiązki:

Ubojowy

- przeprowadzanie oceny zwierząt przeznaczonych do uboju i kwalifikowanie ich do odpowiedniej grupy jakościowej;

- obsługiwanie kleszczy elektrycznych i pistoletów pneumatycznych do oszałamiania zwierząt;

- dokonywanie uboju po oszołomieniu zwierzęcia przez przecięcie jego tętnic i żył szyjnych;

- przeprowadzanie wykrwawienia zwierzęcia oraz zbiórki krwi spożywczej i technicznej;

- przygotowanie oparzalnika do pracy i przeprowadzanie oparzania tusz świńskich w celu ułatwienia usunięcia szczeciny i naskórka;

- obsługiwanie szczeciniarki do opalania tusz świńskich;

- usuwanie wewnętrznej części małżowiny usznej, racic, kopyt, gałek ocznych, rogów i stóp bydlęcych;

- obsługiwanie pił i nożyc pneumatycznych do odcinania rogów i stóp bydlęcych;

- profilowanie kruponów świńskich, nacinanie skóry na tuszach bydlęcych, końskich, cielęcych, kozich i baranich;

- zdejmowanie skór ręcznie lub maszynowo za pomocą skórowaczki;

- oczyszczanie skór ręcznie lub maszynowo za pomocą odtłuszczarki, ich obrabianie, sortowanie i konserwowanie;

- wyjmowanie z tusz ośrodków i ich segregowanie;

- wyjmowanie z tusz kompletów jelit, sadła, łoju, nerek i mózgów;

- obsługiwanie piły elektrycznej i przecinanie tusz na półtusze i ćwierćtusze;

- obsługiwanie myjek i przeprowadzanie toalety tusz, półtusz i ćwierćtusz;

- opróżnianie z treści pokarmowej żołądków bydlęcych i oczyszczanie z błon krezek cielęcych;

- parzenie w gorącej wodzie i czyszczenie maszynowe lub ręczne flaków bydlęcych, krezek cielęcych, stóp bydlęcych i cielęcych;

- przeprowadzanie klasyfikacji tusz, półtusz i ćwierćtusz;

- obsługiwanie transporterów do przekazywania tusz, półtusz i ćwierćtusz;

- przekazywanie do wychłodzenia mięsa, tłuszczy i ośrodków;

- dokonywanie rutynowych przeglądów maszyn, urządzeń i transporterów przed przystąpieniem do pracy;

- mycie, czyszczenie i dezynfekowanie narzędzi, urządzeń, maszyn i pomieszczeń.

 

 

Rozbieracz, Wykrawacz

- rozbieranie na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i baranich ręcznie oraz na taśmie rozbiorowej za pomocą pił;

- wykrawanie, za pomocą różnych rodzajów noży, półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i baranich oraz elementów zasadniczych z przeznaczeniem na mięsa drobne oraz do produkcji wędlin, konserw;

- przygotowywanie z części zasadniczych elementów do produkcji wędzonek lub przeprowadzanie dodatkowej obróbki w celu uzyskania elementu handlowego;

- sortowanie mięsa i tłuszczów pochodzących z obróbki elementów na wędzonki lub elementów handlowych na klasy w zależności od barwy mięsa, ścięgnistości, zawartości tkanki tłuszczowej, przekrwień itp.;

- klasyfikowanie otrzymanych w wyniku wykrawania tłuszczy, kości, żył na poszczególne klasy;

- rozbieranie ośrodków wszystkich rodzajów zwierząt rzeźnych;

- skórowanie ręczne i mechaniczne.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Ubojowy, Rozbieracz, Wykrawacz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Na wstępie trzeba zaznaczyć że opisywane zawody rzeźne wymagają znacznego wysiłku fizycznego, dużej sprawności ruchowej, odporności emocjonalnej oraz gotowości do pracy w nieprzyjemnych

warunkach środowiskowych.

 

Drogą szkolnictwa możliwe jest uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego. Można je uzyskać w 3-letnich szkołach zawodowych kształcących w zawodzie „aparatowy przetwórstwa mięsnego” lub „operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, specjalizacja: przetwórstwo mięsne”.

Źródło: Przewodnik po zawodach wyd.II

 

 

Kursy zawodowe

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie ubojowy, rozbieracz, wykrawacz umożliwiają również kursy zawodowe, organizowane np. przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Program takich kursów realizuje ok. 150-200 godzin zajęć. Nie znaleźliśmy informacji o cenie kursów.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe,

- orzeczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i sanitarno-epidemiologicznych do pracy w zawodzie ubojowy, rzeźnik.

 

 

Na rynku pracy znaleźć można bardzo dużo ofert dotyczących pracy za granicą. Wówczas od kandydatów wymaga się doświadczenia na określonym stanowisku (ubój, rozbieranie, wykrawanie), oraz podstaw znajomości języka obcego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 19.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://zsr_zlobizna.wodip.opole.pl/download/8.pdf, http://www.zdz.kielce.pl/gastronomia-i-przedworstwo-zywnosci/1041-rozbieracz-wykrawacz.html, http://www.zdz.katowice.pl/-kursy-/gastronomia-i-przetworstwo-zywnosci,18,9,5 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!