Opis zawodu

obraz Wulkanizator

Wulkanizator

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wytwarza elementy gumowe lub świadczy usługi w zakresie naprawy dętek, opon, piłek, płaszczy gumowych, butów itp.; posługuje się takimi urządzeniami, jak: płyty grzejne, formy metalowe, np. do bieżnikowania opon, prasy, maszyny do montażu i demontażu opon, szlifierki, wyważarki kół itp.

Zadania, obowiązki:

- sprawdzanie uszkodzenia naprawianego elementu, ewentualnie dokonywanie jego dyskwalifikacji ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, np. opon;

- przygotowywanie przedmiotu do wulkanizacji, tj. demontaż, oczyszczanie, szlifowanie;

- przygotowywanie elementu naprawczego;

- przygotowywanie formy do wulkanizacji;

- sprawdzanie nagrzania formy;

- kontrolowanie temperatury, czasu i (lub) innych parametrów procesu wulkanizacji;

- wykańczanie ręczne naprawianego elementu;

- demontaż i montaż w przypadku opon i dętek;

- wyważanie zmontowanych kół;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, stosowanie osłon ochronnych;

- przestrzeganie przepisów bhp w stosunku do klienta - np. odmawianie montażu opon nie nadających się do eksploatacji.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Wulkanizator

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Wulkanizator jest zawodem rzemieślniczym. Uzyskanie kwalifikacji umożliwiają Zasadnicze Szkoły Zawodowe, chociaż obecnie mało jest ofert kształcenia w tym zawodzie. Należy szukać specjalności wulkanizatora w klasach wielozawodowych, gdzie nauka praktyczna odbywa się w zakładach rzemieślniczych, a wiedza teoretyczna dostarczana jest uczniom na wykładach w szkołach zawodowych.

 

Drogą kształcenia dla osób dorosłych jest po prostu nauka w wulkanizacyjnych zakładach rzemieślniczych, gdzie uczeń zostaje zatrudniony na umowę o pracę i w ciągu 3 lat szkolony praktycznie i teoretycznie (wykłady w szkole zawodowej) pod względem wykonywania zawodu. Po zakończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu czeladniczego.

 

 

Pracodawcy jednak często nie wymagają kwalifikacji typowo z zakresu wulkanizacji. Dobrymi kandydatami są mężczyźni posiadający wykształcenie zawodowe mechanika samochodowego. Wówczas osoby takie wystarczy przyuczyć do obowiązków na miejscu pracy.

 

Na rynku pracy dostępnych jest sporo ofert pracy za granicą w zawodzie wulkanizatora, lub mechanika/wulkanizatora.

 

Wymagania stawiane w ofertach o pracę:

- wykształcenie zawodowe wulkanizatora lub mechanika samochodowego,

- prawo jazdy kat. B,

- komunikatywna znajomość języka obcego (często niemieckiego, angielskiego),

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Dokument potwierdza umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia, jak również zachęcać klientów w przypadku prowadzenia własnej działalności.

 

Egzamin czeladniczy organizowany jest przez lokalne Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu wulkanizatora,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu wulkanizatora oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

W zawodzie wulkanizatora nie występuje stopień mistrzowski.

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych –14.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang, Przewodnik po zawodach wyd. II ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!