Opis zawodu

obraz Szklarz budowlany, Witrażownik

Szklarz budowlany, Witrażownik

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Szklarz budowlany

Wykonuje prace związane ze szkleniem otworów okiennych i drzwiowych drewnianych, z tworzyw sztucznych i metalowych, świetlików drewnianych i żelaznych różnym szkłem płaskim o różnych kształtach.

 

Witrażownik

Wykonuje - montuje według projektu witraże o różnym typie kompozycji przez zestawianie i łączenie barwnych elementów szklanych za pomocą ołowianych ramek i osadzanie w metalowe obramowania.

Zadania, obowiązki:

Szklarz budowlany

- pobieranie wymiarów szyb z rysunków lub z natury;

- krojenie szkła płaskiego okiennego, lustrzanego, ornamentowego, surowego, zbrojonego itp. kółkiem stalowym lub diamentem zgodnie z wymiarami;

- wprawianie szyb do otworów okiennych, drzwiowych, witryn sklepowych, świetlików drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalowych itp.;

- zabezpieczanie szyb przed wypadaniem gwoździkami szklarskimi lub w inny sposób;

- przygotowywanie kitu do szklenia w zależności od warunków technicznych i termicznych szklonych pomieszczeń;

- kitowanie okien lub dokonywanie innych zabezpieczeń szyb i ram przed opadami atmosferycznymi;

- montowanie w ramy okienne szyb zespolonych;

- szklenie szkłem zbrojonym lub hartowanym obramowań balkonów, tarasów itp.;

- przeprowadzanie renowacji otworów drzwiowych i okiennych przez czyszczenie ram okiennych, drzwiowych i innych z resztek szkła, kitu bądź innych zabezpieczeń;

- czyszczenie i konserwowanie narzędzi i sprzętu używanego przy szkleniu, takich jak: stoły krajalnicze, przykładnice ramowe, liniały, krajarki diamentowe i z kółkami stalowymi, pantografy, obcęgi, pilniki, osełki itp.;

- porządkowanie i czyszczenie stanowiska roboczego;

- przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

 

Witrażownik

- opracowywanie rysunków warsztatowych na podstawie koncepcji i projektu witraża z uwzględnieniem jego kolorystyki;

- sprawdzanie jakości i określanie przydatności szkła barwnego pod względem rozmiarów oraz kolorystyki i odcieni barw;

- wykrawanie elementów szklanych o odpowiednich kształtach według tzw. kartonu - projektu zgodnego z kompozycją kolorystyczną;

- zestawianie i łączenie wykrojonych elementów szklanych zgodnie z przewidzianą kompozycją witraża za pomocą ołowianych ramek o przekroju dwuteowym;

- osadzanie dekoracyjnie zestawionych elementów szklanych witraża w metalowej ramie z jednoczesnym usztywnieniem całości kompozycji;

- modelowanie detali i ornamentów tzw. gryzajem, kładzionym pędzlem na powierzchnię szkła;

- wypalanie w piecu wykonanych na witrażu detali i ornamentów malowanych emaliami szklarskimi;

- montowanie wykonanych witraży w miejscu ich przeznaczenia;

- ocenianie jakości wykonanych witraży na podstawie rysunków technicznych i warsztatowych;

- przeprowadzanie renowacji witraży zgodnie z otrzymaną dokumentacją i rysunkami;

- czyszczenie, konserwowanie narzędzi, przyborów pomiarowych, szablonów i urządzeń;

- porządkowanie i czyszczenie stanowiska pracy.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Szklarz budowlany, Witrażownik

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje odpowiednie do wykonywania zawodu szklarza zdobyć można w 2-3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych, o profilu wielozawodowym i specjalności szklarz, szklarz budowlany.

Absolwent szkoły otrzymuje tytuł zawodowy i może przystąpić do egzaminu czeladniczego.

 

Uzyskanie kwalifikacji umożliwia również nauka w zakładach rzemieślniczych prowadzących szkolenia, gdzie młody szklarz zostaje zatrudniony i przez okres 2 lat szkolony praktycznie i teoretycznie (wykłady w szkole zawodowej) pod względem wykonywania zawodu. Po zakończeniu nauki u mistrza absolwent może przystąpić do egzaminu czeladniczego.

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Dokument potwierdza umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia, jak również zachęcać klientów w przypadku prowadzenia własnej działalności.

 

Egzamin czeladniczy organizowany jest przez lokalne Izby Rzemieślnicze. Zgłoszenie na egzamin mogą złożyć również doświadczeni pracownicy bez odbytych szkoleń, ale posiadający zatrudnienie w zakładach szklarskich, po zdobyciu 3 lat doświadczenia.

 

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu szklarza,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu szklarza oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych –14.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.pomorskaizba.pl/index.php/kursy-i-szkolenia/170-szklarz-budowlany.html, http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.izba.bielsko.pl/zawod_rzem. http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!