Opis zawodu

obraz Operator maszyn poligraficznych

Operator maszyn poligraficznych

 • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Maszyniści maszyn poligraficznych obsługują i nadzorują różnego typu maszyny, które drukują na papierze i innych materiałach.

 

Operator maszyn sitodrukowych

Obsługuje maszyny dociskowe, płaskie i rotacyjne do druku sitowego na podłożach płaskich, wklęsłych lub wypukłych, ze szkła, płótna, blachy, tworzyw sztucznych, drewna, skóry i papieru, z formy drukowej wykonanej na sicie metalowym, z tworzywa sztucznego lub tworzywa naturalnego.

 

Operator maszyn offsetowych

Obsługuje maszyny rotacyjne arkuszowe lub zwojowe różnych typów, stosowane do druku offsetowego jedno- i wielobarwnego: map, plakatów, czasopism, książek, katalogów, prospektów i innych.

 

Operator maszyn fleksograficznych

Obsługuje maszyny fleksograficzne różnych typów do druku na różnych podłożach, jak papier, celofan, folia aluminiowa, folia polietylenowa, tomofan, pergamin i innych.

Zadania, obowiązki:

- obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn rotacyjnych arkuszowych lub zwojowych różnych typów, stosowanych do druku offsetowego prac jedno- i wielobarwnych: map, plakatów, czasopism, książek, katalogów, prospektów i innych;

- obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn zwojowych oraz arkuszowych różnych typów do druku wypukłego (typograficznego) jedno- i wielobarwnego: gazet, czasopism, książek, ilustracji, albumów i różnego rodzaju akcydensów;

- obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn rotacyjnych zwojowych i arkuszowych do druku wklęsłego jedno- i wielobarwnego: gazet, czasopism, albumów, reprodukcji dzieł sztuki, prac naukowo-dokumentalnych czy folderów, na podłożach z papieru, tworzyw sztucznych i innych;

- obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn fleksograficznych do druku na różnych podłożach, jak: papier, celofan, folia aluminiowa i polietylenowa, tomofan czy pergamin;

- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn drukujących: światłodrukowych, sitodrukowych, tampodrukowych, a także maszyn drukująco-wykrawających oraz pras do produkcji tapet;

- konserwowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń;

- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;

- nadzorowanie innych pracowników.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Operator maszyn poligraficznych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Operatorem maszyn poligraficznych może zostać osoba posiadająca wykształcenie bądź doświadczenie w poligrafii. Kształcenie na kierunkach poligraficznych raczej zawsze obejmuje również zagadnienia o maszynoznawstwie, technologiach druku.

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nauka trwa 3 lata; absolwenci uzyskują tytuł zawodowy drukarza lub introligatora.

Kwalifikacja zawodowa:

 • A14 – realizacja procesów introligatorskich i wykończeniowych.
 • A15 – realizacja procesów drukowania z form drukowych

 

Omawiane zagadnienia:

 • podstawy poligrafii,
 • technologia wykonywania form drukowych,
 • introligatorstwo przemysłowe,
 • maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych,
 • realizacja procesów drukowania,
 • działalność gospodarcza w poligrafii.

 

 

Technikum poligraficzne

Nauka trwa 4 lata; absolwent zdobywa wykształcenie średnie i podchodzi do matury. Dostępne kierunki to m.in.:

 • technik poligraf,
 • technik procesów introligatorskich,
 • technik procesów drukowania.

 

Kwalifikacje zawodowe jakie można zdobyć:

 • A55 – drukowanie cyfrowe,
 • A40 – planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
 • A14 – realizacja procesów introligatorskich i wykończeniowych,
 • A15 – realizacja procesów drukowania z form drukowych,

 

Omawiane zagadnienia:

 • podstawy technologii poligraficznej,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo,
 • rysunek techniczny,
 • estetyka druku,
 • planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
 • realizacja procesów introligatorskich.

 

 

Najczęstsze wymagania w ogłoszeniach o prace:

- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne z poligrafii,

- samodzielność i odpowiedzialność,

- umiejętność pracy w zespole,

- dokładność.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 19.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://zspm.pl/oferta-edukacyjna/charakterystyka-kierunkow-polaczone/, http://www.zspoligraflodz.szkoly.lodz.pl/kierunki.htm, http://www.zsc.bydgoszcz.pl/technikum_poligraficzne.htm ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!