Opis zawodu

obraz Operator DTP, Drukarz, Poligraf

Operator DTP, Drukarz, Poligraf

Ile zarabia w Polsce: 1500zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Aktualnie wśród ofert pracy dotyczących stanowisk w wydawnictwach, drukarniach, punktach usługowych, agencjach reklamowych, czy zakładach poligraficznych często zamiennie używa się wielu nazw odnosząc się do stanowiska na którym osoba:

Zajmuje się desktop publishing’iem – czyli cyfrowym składaniem tekstu w programach graficznych (Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Corel DRAW), oraz obsługuje i nadzoruje różnego typu maszyny do druku, poligraficzne i introligatorskie używane do produkcji jedno- i wielobarwnych czasopism, gazet, książek, albumów, map, etykiet, różnego rodzaju akcydensów itp., na podłożach z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i innych.

 

Powyższe funkcje bardzo często w małej poligrafii sprawuje jedna osoba, a dopiero w większych zakładach drukarskich można spotkać się z podziałem zadań dotyczących przygotowania do druku i drukowania, oraz końcowej produkcji, czyli np. obsługi maszyn introligatorskich.

 

Dlatego w ogłoszeniach o pracę często różnie nazwane stanowiska dotyczą podobnych wymagań i obowiązków. Odrębne zawody jakie można znaleźć to np. introligator, maszynista maszyn poligraficznych, drukarz sitodrukowy w dużych zakładach przemysłu poligraficznego.

Zadania, obowiązki:

- formowanie tekstu w kolumny i strony;

- wykonywanie korekty tekstu: nanoszenie poprawek i uwag korektora i redaktora technicznego;

- przygotowywanie składu i łamanie tekstu książek, gazet i czasopism w różnych układach graficznych;

- przystosowywanie maszyn do składania tekstu: wybór formatu wierszy, kroju i wielkości czcionek, układu graficznego, sposobu łamania itp.;

- przygotowywanie zwojowych i arkuszowych maszyn typograficznych, offsetowych, wklęsłodrukowych i innych do pracy, np. sprawdzanie i regulowanie poszczególnych mechanizmów maszyn, mocowanie (zakładanie) formy drukowej, wprowadzanie papieru;

- przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji;

- uruchamianie próbne maszyny i sprawdzanie pracy poszczególnych jej mechanizmów podczas drukowania;

- obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn fleksograficznych do druku na różnych podłożach, jak: papier, celofan, folia aluminiowa i polietylenowa, tomofan czy pergamin;

- ocenianie próbnych odbitek pod względem jakości druku i zgodności z oryginałem (wzorcem) oraz na tej podstawie korygowanie pracy maszyny oraz farb użytych do drukowania;

- prowadzenie i nadzorowanie drukowania właściwego;

- konserwowanie obsługiwanych maszyn;

- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.

 

Data dodania - (07.06.2012)

obraz Operator DTP, Drukarz, Poligraf

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje w zakresie poligrafii uzyskać można zarówno w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, Technikach poligraficznych, jak również w szkołach policealnych. Jednak objęcie danego stanowiska nie tyle zależy od rodzaju wykształcenia, co od posiadanych umiejętności i obeznania w poszczególnych programach graficznych czy maszynach poligraficznych.

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nauka trwa 3 lata; absolwenci uzyskują tytuł zawodowy drukarza lub introligatora.

Kwalifikacja zawodowa:

 • A14 – realizacja procesów introligatorskich i wykończeniowych.
 • A15 – realizacja procesów drukowania z form drukowych

 

Omawiane zagadnienia:

 • podstawy poligrafii,
 • technologia wykonywania form drukowych,
 • introligatorstwo przemysłowe,
 • maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych,
 • realizacja procesów drukowania,
 • działalność gospodarcza w poligrafii.

 

 

Technikum poligraficzne

Nauka trwa 4 lata; absolwent zdobywa wykształcenie średnie i podchodzi do matury. Dostępne kierunki to m.in.:

 • technik poligraf,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • technik procesów introligatorskich,
 • technik procesów drukowania.

 

Kwalifikacje zawodowe jakie można zdobyć:

 • A54 – przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania,
 • A55 – drukowanie cyfrowe,
 • A40 – planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
 • A25 – wykonywanie projektów multimedialnych,
 • A14 – realizacja procesów introligatorskich i wykończeniowych,
 • A15 – realizacja procesów drukowania z form drukowych,

 

Omawiane zagadnienia:

 • podstawy technologii poligraficznej,
 • obsługa programów do projektowania grafiki 2D i 3D,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo,
 • rysunek techniczny,
 • estetyka druku,
 • planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
 • realizacja procesów introligatorskich.

 

 

Policealna Szkoła Poligraficzna

Nauka w studium czy szkole policealnej trwa 2 lata; absolwent zdobywa kwalifikacje zawodowe i często tytuł technika.

Dostępne kierunki to m.in.:

 • poligraf operator DTP,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,

 

Program kształcenia jest zbliżony do programów w technikach, jednak należy zwrócić uwagę że czas nauki jest dwa razy krótszy.

 

 

Szkolenia, kursy zawodowe

Na rynku oferowanych jest wiele szkoleń w zakresie poligrafii, jednak ze względu na krótki czas trwania tych kursów, nie obejmują one zagadnienia poligrafii tak kompleksowo jak w przypadku edukacji systemem szkolnym.

Szkolenia trwają od ok. tygodnia do kilku miesięcy. Ceny są bardzo zróżnicowane – od 800 zł do ponad 2000 zł

 

 

 

Przykładowe wymagania w ofertach pracy:

 

1. Technik drukarz

- wykształcenie min. średnie kierunkowe, poligraficzne,

- doświadczenie w drukowaniu metodą fleksograficzną, offsetową, sitodrukową,

- podstawowa znajomość dobierania farb do zadruku (mieszanie farb, dobieranie koloru ze wzornika Pantone),

- obsługa komputera (pakiet MS Office),

- podstawowa znajomość zagadnień z mechaniki.

 

2. Drukarz cyfrowy, DTP

- doświadczenie w obsłudze cyfrowych maszyn drukujących,

- znajomość programów do składu i grafiki – Photoshop, Indesign,

- ogólna znajomość procesów poligraficznych,

- odpowiedzialność i samodzielność w działaniu.

 

3. Pracownik małej poligrafii - operator DTP

Zadania:

- obsługa pełnego cyklu produkcji materiałów drukowanych (skład, druk na urządzeniach cyfrowych, obróbka introligatorska),

- koordynacja publikacji,

- współpraca z dostawcami materiałów i serwisem urządzeń.

 

Wymagania:

- wiedza z zakresu składu publikacji,

- dobra znajomość programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe Acrobat,  Adobe InDesign,

- znajomość MS Office w zakresie pracy biurowej.

 

 

Pojawiające się ogłoszenia pokazują, że pracodawcy wymagają kompleksowych umiejętności, ale nawet jeśli dana osoba dobrze zna się np. na obsłudze programów graficznych, może zostać przyjęta i przyuczona do obsługi prostych maszyn poligraficznych i innych, pozostałych obowiązków.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 19.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://zspm.pl/oferta-edukacyjna/charakterystyka-kierunkow-polaczone/, http://www.zspoligraflodz.szkoly.lodz.pl/kierunki.htm, http://www.zsc.bydgoszcz.pl/technikum_poligraficzne.htm, http://www.teb.pl/oferta/oferta_edukacyjna/technik_cyfrowych_procesow_graficznych).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Operator DTP, Drukarz, Poligraf - Opinia

Dodano: 17.03.2013
w wydawnictwie, w drukarni, w zakładzie poligraficznym
1400-1600 PLN
Szczecin, Polska
Prace zdobyłam na podstawie ogłoszenia o prace na stronie internetowej drukarni. Poszukiwali grafika, ale jednocześnie wykonywałam tam prace...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (1)
Nierzetelna opinia (0)