Opis zawodu

obraz Inżynier/Technolog poligrafii

Inżynier/Technolog poligrafii

Planuje i organizuje prace związane z procesami produkcji poligraficznej: redakcją techniczną przeznaczonych do druku czasopism, książek, albumów i in., montażem klisz fotograficznych, sporządzaniem form drukowych dla różnych technik drukowania, drukowaniem na maszynach lub urządzeniach poligraficznych, oprawą ręczną lub maszynową wydrukowanych prac; prowadzi nadzór nad przebiegiem wyżej wymienionych procesów produkcyjnych.

Zadania, obowiązki:

- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form drukowych do druku offsetowego, wklęsłego i typograficznego;

- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form fleksograficznych, światłodrukowych i innych specjalnych technik reprodukcji poligraficznych;

- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii produkcji introligatorskiej;

- kontrolowanie przebiegu produkcji poligraficznej w zakresie redakcji technicznej, przygotowalni form drukowych, obsługi technicznej maszyn i urządzeń poligraficznych oraz introligatorskich;

- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowników;

- kontrolowanie zgodności wykonywanych reprodukcji z oryginałem: zgodności tonalnych, różnic barwy i in.;

- prowadzenie prac badawczych, śledzenie nowości technicznych z zakresu technologii procesów poligraficznych oraz podejmowanie decyzji lub doradztwo o celowości ich zastosowania w produkcji;

- opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi technicznej (przeglądów technicznych i napraw) urządzeń kopiujących, zecerskich, do sporządzania form drukowych oraz maszyn i urządzeń drukujących i introligatorskich;

- kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki materiałami, maszynami i urządzeniami;

- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;

- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Inżynier/Technolog poligrafii

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zdobycie wyższego wykształcenia stwarza możliwości pracy na najwyższych szczeblach w dużych zakładach, w przemyśle poligraficznym i papierniczym.

 

Oprócz umiejętności wykonywania powyższych zadań, pracodawcy stawiają następujące wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- bardzo dobra znajomość technologii druku,

- biegła znajomość komputera i pakietu MS Office,

- doświadczenie w pracy w poligrafii,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 19.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.inpap.p.lodz.pl/studia/).

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!